Zeleni Gupčev kraj

 

           

Naziv projekta: Zeleni Gupčev kraj

Šifra: KK. 06.3.1.07.0074

Fond: Kohezijski fond 2014. – 2020.

Nositelj: Grad Donja Stubica

Ukupna vrijednost: 588.839,41 kuna

Financiranje kroz proračun Europske unije 500.000,00 kuna

Trajanje projekta: 20 mjeseci, do svibnja 2020

Kratak opis projekta:

Javnost prema otpadu ima pretežno negativan stav te se otpad doživljava kao problem koji netko drugi treba riješiti. Nerijetko se u rješavanju problema gospodarenja otpadom javljaju sukobi među različitim skupinama koje imaju različite interese i oprečne stavove o rješavanju problema. Građanima i dalje nedostaju osnovne informacije o gospodarenju otpadom, a informativni materijali formom i sadržajem ne prate dinamiku promjena u sektoru, dok je utjecaj novih medija i novih metodoloških pristupa u komunikaciji izostao. Građani imaju nejasnu sliku o svojoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, o hijerarhiji gospodarenja otpadom i ulozi svakog od dionika u cjelovitom sustavu, kao i o koristima uređenog sustava gospodarenja otpadom. Odvojeno sakupljanje pojedinih vrsta otpada preduvjet je za materijalno, biološko ili energetsko iskorištavanje otpadnih materijala. Time će se osigurati održivo gospodarenje resursima, te produženje životnog vijeka materijala i proizvoda. To će se postići kroz provođenje općih mjera gospodarenja otpadom, mjera sprječavanja nastanka otpada, mjera unaprjeđivanja sustava odvojenog prikupljanja otpada, mjera unaprjeđenja sustava zbrinjavanja otpadnog mulja i mjera informiranja i edukacije stanovništva Cilj projekta je izgraditi svijest stanovnika Donje Stubice, Gornje Stubice i Stubičkih Toplica o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Aktivnosti uključuju izradu letaka o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju, izradu vodiča, specijalizirane radijske emisije, javne edukacijske tribine, radionice za djecu, izradu edukativnih slikovnica/bojanki, izradu igračaka za predškolsku djecu koje će se postaviti u dječjim vrtićima stubičkog bazena.

 

Kontakti:

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Radnička cesta 80 10000 Zagreb https://www.mzoip.hr/

 

Posredničko tijelo razine 2

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Radnička cesta 80 10000 Zagreb http://www.fzoeu.hr/

Korisnik :

Grad Donja Stubica Trg Matije Gupca 20 49240 Donja Stubica,  https://www.donjastubica.hr/

tel. 049 286 141


/files/Uvodna najava sa rasporedom javnih edukacijskih termina(2).docx

/files/Najava prve edukacijske tribine u Donjoj Stubici u sklopu projekta Zeleni Gupcev kraj.docx

/files/Poziv za gradanstvo na javnu tribina u Donjoj Stubici u sklopu projekta Zeleni Gupcev kraj(1).pdf


 

V O D I Č  1


V O D I Č  2Dokumenti za preuzimanje: