Zatvorena Savjetovanja

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09.) Grad Donja Stubica proveo je slijedeća savjetovanja:

________________________________________________________________________

30.11.2023.  Proračun Grada Donja Stubica za 2024. godinu i Projekcije Proračuna 2025.-2026.

30.11.2023. OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s zainteresiranom javnošću-Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

30.11.2023.OBRAZAC-Izvješće-o-provedenom-savjetovanju-Proračuna Grada Donja Stubica za 2024. godinu

________________________________________________________________________

27.11.2023.  Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

27.11.2023.OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s zainteresiranom javnošću-Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave – Grad Donja Stubica

27.11.2023.OBRAZAC-Izvješće-o-provedenom-savjetovanju-Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave – Grad Donja Stubica

________________________________________________________________________

27.11.2023. Odluka o porezima Grada Donja Stubica

27.11.2023. OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s zainteresiranom javnošću-Odluka o porezima Grada Donja Stubica

27.11.2023. OBRAZAC-Izvješće-o-provedenom-savjetovanju-Odluka o porezima Grada Donja Stubica

_______________________________________________________________________

27.11.2023. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Donja-Stubica

27.11.2023.OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s zainteresiranom javnošću-Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Donja Stubica

27.11.2023. 

________________________________________________________________________

Godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Donja Stubica za 2024. godinu

27.10. OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s zainteresiranom javnošću-Godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Donja Stubica za 2024. godinu

27.11.OBRAZAC-Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju-Godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Donja Stubica za 2024. godinu

 

________________________________________________________________________

Godišnji provedbeni plan zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2023. godinu

8.2.2023. OBRAZAC-sudjelovanja-u-savjetovanju-s-javnoscu-Godišnji provedbeni plan zaštite od požara_2023_Grad Donja Stubica

10.3.2023. OBRAZAC-Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju-Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2023. godinu

________________________________________________________________________

Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

10.11.2022. OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću-Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

15.12.2022. OBRAZAC-Izvješće o provedenom savjetovanju – Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

_______________________________________________________________________

Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024.-2025. godinu

15.11.2022. OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću-Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024.-2025. godinu

1.12.2022. OBRAZAC-Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju – Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2023. godinu

_____________________________________________________________________

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DONJA STUBICA

27.10.2022. OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću¸-GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DONJA STUBICA

28.11.2022. OBRAZAC-Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DONJA STUBICA ZA 2023. GODINU

____________________________________________________________________

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DONJA STUBICA ZA RAZDOBLJE 2023.-2029. GODINE

STRATEGIJA-UPRAVLJANJA-IMOVINOM-U-VLASNISTVU-GRADA-DONJA-STUBICA-ZA-RAZDOBLJE-2023.-2029.-GODINE

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću¸-STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA DONJA STUBICA ZA RAZDOBLJE 2023.-2029.

19.9.2022. OBRAZAC-Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM

 

________________________________________________________________________

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA

10.03.2022. Odluka o agrotehničkim mjerama- Grad Donja Stubica – nacrt prijedloga

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću-Odluka o Agrotehničkim mjerama

28. 3.2022. OBRAZAC Izvješće o provedenom savjetovanju-Odluka o agrotehničkim mjerama

 

________________________________________________________________________

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN ZAŠTITE OD POŽARA U 2022. GODINI

16.02.2022.Godišnji provedbeni plan zaštite od požara_2022_Grad Donja Stubica_nacrt prijedloga

16.02.2022.OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

21. 3.2022.OBRAZAC Izvješće o provedenom savjetovanju-Godišnji provedbeni plan zaštite od požara za 2022. godinu

________________________________________________________________________

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA

24.12.2021. Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

24.12.2021. Prilog.1 – Nacrtu prijedloga Odluke – opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

OBRAZAC Izvješće o provedenom savjetovanju

________________________________________________________________________