Važniji brojevi telefona

DRUŠTVO NAŠA DJECA-RADOST DJECI d.o.o. dndradostdjeci@gmail.com 098/302024  

Poljoprivredna redarka Renata Vrhovec utorkom ima uredovni dan u Gradu Donja Stubica te ju možete kontaktirati na:

tel.: 099/4708-304

mail: poljoprivredni.redar@gornjastubica.hr

ili doći osobno utorkom u Grad Donju Stubicu, Trg Matije Gupca 20/II.KONCESIJA ZA OBAVLJANJE USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA (ODVOZ SMEĆA) EKO FLOR – PLUS d.o.o. Oroslavje, Mokrice 180 c tel: 049 249 237, 049 249 240 fax: 049 249 238KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA Dimnjačar Danijel Leuštek, Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec mob: 091 7222 124POGREBNE USLUGE   Komunalni pogon Grada Donja Stubica tel: 049 286 141 fax: 049 286 112DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – Donja Stubica dr. Anđelko Glivar, ordinacija opće medicine tel: 049 551 044 dr. Lidija Šipek, ordinacija opće medicine tel: 049 500 988 dr. Marin Kovačić, ordinacija opće medicine tel: 049 500 987 Služba hitne medicinske pomoći tel: 194
STOMATOLOŠKA AMBULANTA Medija Hrvoje, stomatološka ordinacija tel: 049 286 445 Ana Klanjčić, stomatološka ordinacija tel: 049 286 423 Marija Salacan, stomatološka ordinacije tel: 049 502 277
LJEKARNE ŠVALJEK 049 286 002
POLIKLINIKA POLANČEC 049 286 710
POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I NEUROLOGIJU PUNEK 049 286 776
VETERINARSKA STANICA DONJA STUBICA 049 286 095
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 049 286 251
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 049 286 260
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 049 286 109
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DONJA STUBICA 049 286 330
POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 049 201 539
MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA 049 325 355
OPĆINSKI SUD U ZLATARU – ispostava Donja Stubica 049 587 000
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DONJOJ STUBICI Toplička 10, Donja Stubica
ODVJETNIČKI URED MIRJANA EBNER-KARAŽIJA 049 286 245
ODVJETNIČKI URED ŽELJKO ŠKUDAR 049 287 584
PREKRŠAJNI SUD U ZLATARU – ispostava Donja Stubica 049 588 130
JAVNI BILJEŽNIK, Marija Cvidini 049 286 268
URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI 049 286 124
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, područni ured za katastar Krapina 049 200 770
MATIČNI URED 049 286 126
FINA 049 286 930
ZAGREBAČKA BANKA 049 329 700
HRVATSKA POŠTA 049 286 058
RADIO STUBICA 049 288 005
ŽUPNI URED DONJA STUBICA 049 286 020
OSNOVNA ŠKOLA DONJA STUBICA 049 286 201
PODRUČNA ŠKOLA VUČAK 049 213 233
PODRUČNA ŠKOLA LEPA VES 049 213 051
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA 049 287 724
PRIVATNA GLAZBENA OSNOVNA ŠKOLA BONAR 049 315 160
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DONJA STUBICA 049 500 410
KAJKAVIANA 049 286 463

perunike_3