Važniji brojevi telefona

DRUŠTVO NAŠA DJECA-RADOST DJECI d.o.o. dndradostdjeci@gmail.com 098/302024  

 

Poljoprivredna redarka Renata Vrhovec utorkom ima uredovni dan u Gradu Donja Stubica te ju možete kontaktirati na:

tel.: 099/4708-304

mail: poljoprivredni.redar@gornjastubica.hr

ili doći osobno utorkom u Grad Donju Stubicu, Trg Matije Gupca 20/II.

 

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA (ODVOZ SMEĆA) EKO FLOR - PLUS d.o.o. Oroslavje, Mokrice 180 c tel: 049 249 237, 049 249 240 fax: 049 249 238

 

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA Dimnjačar Danijel Leuštek, Ulica Zagorske brigade 30, Poznanovec mob: 091 7222 124

 

POGREBNE USLUGE   Komunalni pogon Grada Donja Stubica tel: 049 286 141 fax: 049 286 112

 

 

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – Donja Stubica dr. Anđelko Glivar, ordinacija opće medicine tel: 049 551 044 dr. Lidija Šipek, ordinacija opće medicine tel: 049 500 988 dr. Marin Kovačić, ordinacija opće medicine tel: 049 500 987 Služba hitne medicinske pomoći tel: 194
 

 

STOMATOLOŠKA AMBULANTA Medija Hrvoje, stomatološka ordinacija tel: 049 286 445 Ana Klanjčić, stomatološka ordinacija tel: 049 286 423 Marija Salacan, stomatološka ordinacije tel: 049 502 277
 

 

LJEKARNE ŠVALJEK 049 286 002
 

 

POLIKLINIKA POLANČEC 049 286 710
 

 

POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I NEUROLOGIJU PUNEK 049 286 776
 

 

VETERINARSKA STANICA DONJA STUBICA 049 286 095
 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 049 286 251
 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 049 286 260
 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 049 286 109
 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DONJA STUBICA 049 286 330
 

 

POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 049 201 539
  MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA 049 325 355
  OPĆINSKI SUD U ZLATARU – ispostava Donja Stubica 049 587 000
  OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DONJOJ STUBICI Toplička 10, Donja Stubica
  ODVJETNIČKI URED MIRJANA EBNER-KARAŽIJA 049 286 245
  ODVJETNIČKI URED ŽELJKO ŠKUDAR 049 287 584
  PREKRŠAJNI SUD U ZLATARU – ispostava Donja Stubica 049 588 130
  JAVNI BILJEŽNIK, Marija Cvidini 049 286 268
  URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI 049 286 124
  DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, područni ured za katastar Krapina 049 200 770
  MATIČNI URED 049 286 126
  FINA 049 286 930
  ZAGREBAČKA BANKA 049 329 700
  HRVATSKA POŠTA 049 286 058
  RADIO STUBICA 049 288 005
  ŽUPNI URED DONJA STUBICA 049 286 020
  OSNOVNA ŠKOLA DONJA STUBICA 049 286 201
  PODRUČNA ŠKOLA VUČAK 049 213 233
  PODRUČNA ŠKOLA LEPA VES 049 213 051
  DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA 049 287 724
  PRIVATNA GLAZBENA OSNOVNA ŠKOLA BONAR 049 315 160
  PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DONJA STUBICA 049 500 410
  KAJKAVIANA 049 286 463

perunike_3
 

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680