Ustanove i institucije

Donja Stubica je tijekom osam stoljeća bila upravno-sudsko, kulturno i gospodarsko središte čitavog područja sjevernih obronaka Medvednice. Donjostubički kaštel već je u 16. st. bio sjedište velikaškog posjeda u zagrebačkom komitatu i kao takav je prema urbarskim odredbama predstavljao upravno-političku jedinicu u kojoj upravnu i sudsku vlast izvršava vlastelin preko gospoštijskog suda, a uz njega tri predsjednika, županijski sudac i bilježnik. U 19. stoljeću Stubica je, kao tradicionalno središte distrikta ili kotara, bila jako upravno središte s tri bilježništva (notarijata) i 11 sučija (općina).

Danas u Donjoj Stubici, kao tradicijski admistrativnom i upravnom središtu, nalazimo Općinski sud, Državno odvjetništvo, Javnog bilježnika, Suca za prekršaje, Ispostave Županijskih ureda, Centar za socijalnu skrb, te niz drugih državnih i ostalih ustanova i institucija.

OPĆINSKI SUD U ZLATARU – Stalna služba Donja Stubica

Matenačka 3/I, 49240 Donja Stubica  Tel. (049) 588 133, (049) 588 132
e-mail: vesna.posavec@pszl.pravosudje.hr

JAVNI BILJEŽNIK, Cvidini Marija

Trg Matije Gupca 25 49240 Donja Stubica tel: 049 286 268

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA:

 • Ispostava Donja Stubica
  Adresa: Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, p.p. 47
  Tel: 049/286-126
  Fax: 049/287-674
  Radno vrijeme: radnim danom od 7 do 15 sati.
  Email: ispostava-donja-stubica@kzz.hr

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, područni ured za katastar Krapina, ispostava Donja Stubica

Trg Matije Gupca 20 49240 Donja Stubica tel: 049 200 700 fax: 049 286 050

MATIČNI URED

Trg Matije Gupca 20 49240 Donja Stubica tel: 049 286 126

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA – područni ured Krapina, ispostava Donja Stubica

Trg Matije Gupca 20 49240 Donja Stubica tel: 049 325 355 fax: 049 287 575

POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

II policijska postaja Trg Matije Gupca 18 49240 Donja Stubica tel: 049 201 539

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DONJA STUBICA

Starogradska 3 49240 Donja Stubica tel: 049 286 330 fax: 049 286 157

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, područni ured u Krapini, Ispostava Donja Stubica

Župana Vratislava 4 49240 Donja Stubica tel: 049 286 109

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – područna služba Krapina, ispostava Donja Stubica

Toplička 10 49240 Donja Stubica tel/fax: 049 286 260

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – područni ured Krapina, ispostava Donja Stubica

Toplička 10 49240 Donja Stubica tel/fax: 049 286 251

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – Donja Stubica

Župana Vratislava 10 49240 Donja Stubica
dr. Anđelko Glivar, ordinacija opće medicine tel: 049 500 988
dr. Lidija Šipek, ordinacija opće medicine tel: 049 500 988
dr. Marin Kovačić, ordinacija opće medicine tel: 049 500 987
Služba hitne medicinske pomoći tel: 049 286 208
Stomatološka ambulanta tel: 049 286 123
Medija Hrvoje, stomatološka ordinacija tel: 049 286 445
Perinić Biserka, stomatološka ordinacija tel: 049 286 423

VETERINARSKA STANICA DONJA STUBICA

Kolodvorska cesta 20 49240 Donja Stubica tel: 049 286 095

LEUŠTEK j.d.o.o.

LEUŠTEK j.d.o.o. za dimnjačarske poslove

 • OIB61974650944
 • AdresaPoznanovec, Zagorske brigade 30
 • Telefon  099 4231675

FINA

Toplička 4 49240 Donja Stubica tel: 049 286 930 fax: 049 287 573

ured Donja Stubica Trg Matije Gupca 14 49240 Donja Stubica tel: 049 286 058 fax: 049 287 862

RADIO STUBICA

Toplička 10/II 49240 Donja Stubica tel: 049 288 005 fax: 049 286 150

ŽUPNI URED DONJA STUBICA

Trg Matije Gupca 1 49240 Donja Stubica tel: 049 286 020

zupni-dvor