Urbanistički plan

V. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JEZERČICA-ZALUKA

Odluka o pročišćenom tekstu Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica – Zaluka

Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica – Zaluka

Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica – Zaluka PDF

– JAVNA RASPRAVA

IZVJEŠĆE UPU-PONOVNA JAV.RASP.

IZVJEŠĆE UPU-JAV. RASP.

V ID UPU J-Z_PDF

 

 

PROČIŠĆEN TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU URBANISTIČKOG PLANA MJESTA DONJA STUBICA

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.1. PROMET

2.2. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

2.3. ELEKTROENERGETIKA

2.4. PLINOOPSKRBA

2.5. VODOOPSKRBA

2.6. ODVODNJA OTPADNIH VODA

3.2. PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA

4. NAČIN I UVIJETI GRADNJE

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA

1. NAMJENA
2.1. PROMET
2.2. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
2.3. ELEKTROENERGETIKA
2.4. PLINOOPSKRBA
2.5. VODOOPSKRBA
2.6. ODVODNJA OTPADNIH VODA
3.2. MJERE UREĐENJA I ZAŠTITE
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE
Tekst

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA (PRIJEDLOG)

1. Namjena
2.1. Promet
2.2. Pošta i EK
2.3. Elektroenergetika
2.4. Plinoopskrba
2.5. Vodoopskrba
2.6. Odvodnja
3.2. Mjere
4. Način i uvjeti gradnje
TEKST

24.03.2021. Izvješće o javnoj raspravi-II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

08.03.2021. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

01.12.2020. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja mjesta Donja Stubica

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja mjesta Donja Stubica

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JEZERČICA – ZALUKA

IV ID UPU Jezercica-Zaluka_tekst

IV ID Zaluka-Jezercica_1. namjena

IV ID Zaluka-Jezercica_2.1. promet

IV ID Zaluka-Jezercica_2.2. EK

IV ID Zaluka-Jezercica_2.3. elektroopskrba

IV ID Zaluka-Jezercica_2.4. rasvjeta

IV ID Zaluka-Jezercica_2.5. plin

IV ID Zaluka-Jezercica_2.6. vio

IV ID Zaluka-Jezercica_3. uvjetiIV ID Zaluka-Jezercica__tekst

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA-IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JEZERČICA-ZALUKA

IV ID Zaluka Jezercica KP tekst

IV ID Zaluka – Jezerečica KP 1. namjena

IV ID Zaluka – Jezerčica KP 2.1. promet

IV ID Zaluka – Jezerčica KP 2.2. EK

IV ID Zaluka – Jezerčica KP 2.3. elektro opskrba

IV ID Zaluka – Jezerčica KP 2.4. rasvjeta

IV ID Zaluka – Jezerčica KP 2.5. plin

IV ID Zaluka – Jezerčica KP 2.6. vio

IV ID Zaluka – Jezerčica KP 3. uvjeti

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica – Zaluka