Urbanistički plan

PROČIŠĆEN TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU URBANISTIČKOG PLANA MJESTA DONJA STUBICA

Pročišćen tekst

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 

2.1. PROMET

2.2. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

2.3. ELEKTROENERGETIKA

2.4. PLINOOPSKRBA

2.5. VODOOPSKRBA

2.6. ODVODNJA OTPADNIH VODA

3.1.1. KULTURNO POVIJESNO I PRIRODNO NASLIJEĐE

3.1.2. VREDNOVANJE NASLIJEĐA

3.1.3. MJERE ZAŠTITE

3.2. PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA

4. NAČIN I UVIJETI GRADNJE

 

 

 

 

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA

1. NAMJENA.pdf

2.1. PROMET.pdf

2.2. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE.pdf

2.3. ELEKTROENERGETIKA.pdf

2.4. PLINOOPSKRBA.pdf

2.5. VODOOPSKRBA.pdf

2.6. ODVODNJA OTPADNIH VODA.pdf

3.1.1. KULTURNO-POVIJESNO I PRIRODNO NASLIJEDE.pdf

3.2. MJERE UREĐENJA I ZAŠTITE.pdf

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.pdf

Tekst.pdf

 

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA (PRIJEDLOG)

1. Namjena

2.1. Promet

2.2. Poška i EK

2.3. Elektroenergetika

2.4. Plinoopskrba

2.5. Vodoopskrba

2.6. Odvodnja

3.1.1. Naslijeđe

3.2. Mjere

4. Način i uvjeti gradnje

TEKST

 

 

24.03.2021. Izvješće o javnoj raspravi-II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

 

08.03.2021. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

 

01.12.2020. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja mjesta Donja Stubica

 

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja mjesta Donja Stubica

 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

 

 

IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JEZERČICA – ZALUKA

 


 

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA-IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JEZERČICA-ZALUKA

IV ID Zaluka Jezercica KP tekst

IV ID Zaluka - Jezerečica KP 1. namjena

IV ID Zaluka - Jezerčica KP 2.1. promet

IV ID Zaluka - Jezerčica KP 2.2. EK

IV ID Zaluka - Jezerčica KP 2.3. elektro opskrba

IV ID Zaluka - Jezerčica KP 2.4. rasvjeta

IV ID Zaluka - Jezerčica KP 2.5. plin

IV ID Zaluka - Jezerčica KP 2.6. vio

IV ID Zaluka - Jezerčica KP 3. uvijeti

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica - Zaluka

 

 

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680