Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Gradsko vijeće

Vijećnici gradskog vijeća:
(MANDAT 2013.-2017.)

 

 

1. Anđelko Glivar, dr.med., Trg M. Gupca 17,Donja Stubica

 

2. Tomislav Čičko, dipl.oec., Toplička 82, Donja Stubica

 

3. Krešimir Fišter, ing.stroj. Nova ulica 17/1, Donja Stubica

 

4. Stanko Repar, Park M. Vrhovca 2, Donja Stubica

 

5. Robert Hren, Ulica Župana Vratislava 4, Donja Stubica

 

6. Darko Kuzman, Golubovečko naselje 29, Donja Stubica

 

7. Renata Dolenec, dipl.oec. Podgorska 51 C, Donja Stubica

 

8. Miljenko Jagarčec, ing., Toplička cesta 38, Donja Stubica

 

9. Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif., Lepa Ves 57, Donja Stubica

 

10. Jasminka Marija Cerc, dipl.ing, Trg M. Gupca 22, Donja Stubica

 

11. Luka Grabušić, dipl.oec. Dubravačka 1/A, Donja Stubica

 

12. Romano Glavač, Vukšinec 75, Donja Stubica

 

13. Vjekoslav Matuša, Pustodol 24, Donja Stubica

 

14. Krunoslav Vnučec, dipl.oec. Obrtnička 24, Donja Stubica

 

15. Miljenko Hrenek, Donja Stubica, Dubravačka 3Stubica-iz-golubovecke

 

Ažurirano Utorak, 01 Srpanj 2014 15:02

Hitovi: 2867