Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

 Gradonačelnik Juraj Srebačić

Srebacic

 

 

Juraj Srebačić rođen je 1950. u Donjoj Stubici. Srednju građevinsku školu završio je u Bedekovčini. Oženjen je i ima dva sina. Bio je direktor OOUR Ciglane u Novoj Gradišci, tehnički rukovodilac ciglane u Požegi, tehnički rukovodilac građevinskog poduzeća Konstruktor – Zlatar, te šest godina tajnik mjesne zajednice Donja Stubica, do njezinog raspuštanja. Funkciju gradonačelnika grada Donja Stubica obnaša od 2005. godine.

 

 

  Zamjenik gradonačelnika Luka Tepeš, ing.

tepes3Luka Tepeš rođen je 10. ožujka 1981. u Zagrebu. Diplomirano je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Graditeljski odjel, a Srednju građevinsku školu završio je u Bedekovčini.
Od  2005. radi u građevinskom poduzeću Tegrad - Gornja Stubica, obnaša funkciju direktora. Od 2007. -08. radi u LT Plan Zagreb, poduzeću za projektiranje i nadzor te razradu  projektne dokumentacije. Od 2008. preuzima obiteljski obrt Keradizajn Donja Stubica, sa 28 godišnjom tradicijom u izvođenju svih građevinskih radova.

 

 

 

  Predsjednik Gradskog vijeća Anđelko Glivar, dr. med.

glivar2Anđelko Glivar rođen je 11. rujna 1965. u Donjoj Stubici. Srednju školu završio je u Zaboku, a 1990. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje doktora medicine. Završio je poslijediplomski tečaj ultrazvučne dijagnostike i akupunkture. Radi kao liječnik obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine u Donjoj Stubici. Oženjen je i ima jednog sina.
Od 1992. g. aktivno je uključen u rad lokalne samouprave – obnašao je dužnosti Županijskog vijećnika u 2 mandata, u svim mandatima bio je Gradski vijećnik.  U razdoblju 1993. – 1996. obnašao je dužnost dogradnačelnika te bio član poglavarstva. U periodu 2008. – 2009. obnaša dužnost člana Poglavarstva zadužen za zdravstvo, školstvo i društvene poslove. Od hobija bavi se informatikom, astronomijom, fotografijom i radioamaterizmom.

  

  

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA DONJA STUBICA 

 Pročelnica – Vesna Tomašković, dipl.prav.

Komunalno redarstvo – Milan Kebet, ing.građ. - komunalni referent/komunalni redar 

Računovodstvo – Mirjana Škof i Nada Brezak 

Razrez i naplata poreza i doprinosa – Irena Kebet 

Poslovi za Gradsko vijeće, društvene djelatnosti i opću upravu, poslovi pisarne i arhive, pristup informacijama - Stanka Pavalić 

Administrator - Marija Futak 

 

KOMUNALNI POGON GRADA DONJA STUBICA (Komunalni i Grobljanski poslovi – Uprava mjesnog groblja Donja Stubica)

Upravitelj – nepopunjeno radno mjesto 

Komunalni izvidnik – Stjepan Grden, mob. 098 460 211 

Grobljanski i komunalni poslovi – Juraj Puhovski, Kristijan Puhovski, Josip Grdenić i Goran Žalec

 

OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI

Sukladno odredbi članka 6. stavka 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika ("Narodne novine", broj 70/12. – u nastavku teksta: Naputak), Gradonačelnik Grada Donja Stubica objavljuje podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti, kako slijedi:

Osoba zadužena za nepravilnosti u Gradu Donja Stubica je Vesna Tomašković, dipl.prav., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica.

Kontakt podaci:
Telefon: 049/286-141
Faks: 049/286-112
E-mail Grada: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj: 141/06) osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

 - zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
- pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
- sastavljati godišnje i polugodišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
- surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim državnim tijelima.

 

 

  

  

  

Ažurirano Utorak, 01 Srpanj 2014 15:12

Hitovi: 4906