Uprava grada

Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica 

centrala. 049/286-141

mail: stubica@kr.t-com.hr

mail. info@donjastubica.hr

web: www.donjastubica.com

Silvija Knezić Vrhovec, dipl.prav., pročelnica, tel. 049/502-213

Ivona Skušić, viša stručna suradnica za financije i proračun, 049/286-442

Irena Kebet, stručna suradnica za utvrđivanje i naplatu gradskih poreza i naknada, 049/288-080

Siniša Klanjčić, stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća, društvene djelatnosti i opću upravu, 049/286-442

Danijela Bezik,  stručna suradnica za računovodstvo, 049/502-214

Milan Kebet, stručni suradnik za komunalne poslove – komunalni redar

  • tel. 049 502-215, mob.098227941

Komunalni pogon Grada Donja Stubica

Upravitelj Komunalnog pogona (nepopunjeno)

Stjepan Grden, komunalni izvidnik, mob. 098 460211

Josip Grdenić, komunalni radnik

Nenad Kužatko, komunalni radnik

Kristijan Puhovski, komunalni radnik

Nikola Hučić, komunalni radnik

Poljoprivredna redarka Renata Vrhovec utorkom ima uredovni dan u Gradu Donja Stubica te ju možete kontaktirati na:

tel.: 099/4708-304

mail: poljoprivredni.redar@gornjastubica.hr

ili doći osobno utorkom u Grad Donju Stubicu, Trg Matije Gupca 20/II.