Udruge

Organizirani društveni i kulturni život u Donjoj Stubici dokumentirano možemo pratiti od 17. st. Tada je zabilježeno i postojanje crkvene Bratovštine kršćanskog nauka koja je djelovala gotovo dva stoljeća. Nagli procvat društvenog i kulturnog života Donja Stubica doživljava u drugoj polovini 19. st. O bogatom društvenom životu s početka 20. stoljeća govore sjećanja Ružice Anić, zabilježena u listu Stubički glasnik. Kao glavno sjedište kulturnog i zabavnog života opisuje gostionicu „Kolodvor“ u kojoj su se održavale vatrogasne i sportske zabave, plesna natjecanja, fašničke zabave, kino predstave, kao i predstave putujućih cirkusa.

PROR-POT OBRAZAC