Udruge

Organizirani društveni i kulturni život u Donjoj Stubici dokumentirano možemo pratiti od 17. st. Tada je zabilježeno i postojanje crkvene Bratovštine kršćanskog nauka koja je djelovala gotovo dva stoljeća. Nagli procvat društvenog i kulturnog života Donja Stubica doživljava u drugoj polovini 19. st. O bogatom društvenom životu s početka 20. stoljeća govore sjećanja Ružice Anić, zabilježena u listu Stubički glasnik. Kao glavno sjedište kulturnog i zabavnog života opisuje gostionicu „Kolodvor“ u kojoj su se održavale vatrogasne i sportske zabave, plesna natjecanja, fašničke zabave, kino predstave, kao i predstave putujućih cirkusa.

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680