Sjednice gradskog vijeća 2021.

NAPOMENA: AKTI GRADSKOG VIJEĆA KOJI SE ODNOSE NA PRORAČUN OBJAVLJENI SU POD IZBORNIKOM-PRORAČUN


14.12.2021. Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (mandat 2021.-2025)

22.12.2021. Odluka o imenovanju Ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica

22.12.2021. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Donja Stubica za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2022. godini
22.12.2021. Godišnji Plan davanja koncesija na području Grada Donja Stubica za 2022. godinu

22.12.2021. Plan davanja koncesija za 2022. godinu

22.12.2021. Odluka o financiranju asistenta pomoćnika u Dječjem vrtiću Zvirek Stubičke Toplice

22.12.2021. Plan raspisivanja javnog poziva za programe i projekte udruga od općeg dobra za Grad Donja Stubica u 2022. godini

22.12.2021. Zapisnik sa 7.sjednice Gradskog vijeća 20.12.2021.godine

_________________________________________________________________________
25.11.2021. – Poziv za 6. sjednicu gradskog vijeća 2021-2025

01.12.2021. – Odluka o pokretanju postupka za evident.-Prema Ruku

01.12.2021. – Odluka o određivanju koeficijenta za obraćun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica(1) (5)

01.12.2021. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog IV izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Bubamara

01.12.2021. – Zapisnik sa 6.sjednice Gradskog vijeća 30.11.2021.godine


04.11.2021. Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (mandat 2021-2025.)

16.11.2021. Odluka o kupnji nekretnine

16.11.2021. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje Grada Donja Stubica

16.11.2021. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Odbora za izbor i imenovanje-Savjet mladih

16.11.2021. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Donja Stubica

16.11.2021. Zaključak o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za raspisivanje i provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica

16.11.2021. Zaključak o Prijedlogu kandidatkinje za suca porotnika

16.11.2021. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Donja Stubica


21.09.2021. Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (mandat 2021-2025.)

28.09.2021. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Donja Stubica-Rekonstrukcija postojeće javne građevine-društveni dom

28.09.2021. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Donja Stubica-Sportsko-rekreacijski park Donja Stubica

28.09.2021. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o imenovanju članice nadzornog odbora Zagorskog vodovoda d.o.o.

28.09.2021. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zagorske javne vatrogasne postrojbe te promjenu adrese središta postrojbe

28.09.2021. Odluka o određivanju naknade predsjedniku Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

28.09.2021. Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

08.09.2021. Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (mandat 2021-2025.)

14.09.2021. Izvješće Gradonačelnika 1.1.-30.6.2021.

14.09.2021. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješćaGradonačelnika za 2021.

14.09.2021. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica-I. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu

14.09.2021. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

14.09.2021. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica

14.09.2021. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Donja Stubica i Plan zaštite od požara

14.09.2021. Odluka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Donja Stubica

14.09.2021. Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća od 14.09.2021.

 

01.07.2021. Poizv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

12.07.2021. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Donja Stubica za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2021. godini

12.07.2021. Pročišćen tekst odredbi za provedbu Urbanističkog Plana uređenja mjesta Donja Stubica

12.07.2021. Odluka o pokretanju postupka nabave komunalnog traktora

12.07.2021. Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Donja Stubica

12.07.2021. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica

12.07.2021. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog upravnog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara -asistent-pomoćnik

12.07.2021. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Park Maksimilijana Vrhovca II.

12.07.2021. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Kamenjak I.-odvojak lijevo

12.07.2021. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Donji Hruševec – Lepa Ves – Andraševec

12.07.2021. Odluka o davanju suglasnosti za provođenje zemljišnoknjižnog ispravnog postupka

12.07.2021. Zapisnik s 2.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica


02.06.2021. Poziv na Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

17.06.2021. Rješenje o izboru Mandatnog odbora

17.06.2021. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje

17.06.2021. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća

17.06.2021. Rješenje o izboru prve potpredsjednice Gradskog vijeća

17.06.2021. Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća

17.06.2021. Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

17.06.2021. Zapisnik s 1. sjednice (konstituirajuće) Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

 

24.03.2021. Poziv na 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

01.04.2021. Izvješće Gradonačelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020. godini u Gradu Donja Stubica

01.04.2021. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020.

01.04.2021. Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

01.04.2021. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Grobljanska ulica

01.04.2021. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste Obrtnička-Majsecov mlin

01.04.2021. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

01.04.2021. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica

01.04.2021. Zaključak o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja

01.04.2021. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godina

01.04.2021. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine

01.04.2021. Popis nerazvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi na području Grada Donja Stubica

01.04.2021. Zapisnik sa 36. sjednice Gradskog vijeća

 

15.02.2021. Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

22.02.2021. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara

22.02.2021. Pročišćen tekst Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

22.02.2021. Pročišćen tekst Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčića Zaluka

22.02.2021. Statut Grada Donja Stubica

22.02.2021. Odluka o I. Izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

22.02.2021. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2020. godinu-Akt gradonačelnika

22.02.2021. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2020. godinu

22.02.2021. Godišnji provedbeni Plan zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2021. godinu

22.02.2021. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu-Akt gradonačelnika

22.02.2021. Zaklučak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020

22.02.2021. Plan djelovanja Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

25.02.2021. Zapisnik sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 22.02.2021.