Sjednice gradskog vijeća 2024.

NAPOMENA: AKTI GRADSKOG VIJEĆA KOJI SE ODNOSE NA PRORAČUN OBJAVLJENI SU POD IZBORNIKOM:PRORAČUN I FINANCIJE

________________________________________________________________________

9.5.2024. Poziv za 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 16.5.2024.

17.5.2024. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC 9-004

17.5.2024. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC 9-004

17.5.2024. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu DVD Donja Stubica za 2023.godinu

17.5.2024. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica 2024

17.5.2024. Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Donja Stubica za realizaciju kapitalnog projekta

22.5.2024. Zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 16.5.2024. godine

______________________________________________________________________

21.3.2024. Poziv za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 25.3.2024.

26.3.2024. Odluka o proglašenju Komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Donja Stubica

26.3.2024. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Donja Stubica

26.3.2024. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara s Općinom Stubičke Toplice i Općinom Gornja Stubica

26.3.2024. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

26.3.2024. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA na I. izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA

26.3.2024. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica za 2023.godinu

26.3.2024. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Donja Stubica u 2023.g

26.3.2024.Zaključak o usvajanju izvješća gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2023. godine

Izvješće gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2023. godine

26.3.2024. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge-Eko flor za 2023. godinu

29.3.2024.Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 25.3.2024. godine

_______________________________________________________________________

15.1.2024. Poziv za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 19.1.2024.

22.1.2024. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

Prilog-1. Izmjena Općih uvjeta ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

22.1.2024. Izvješće o stanju zaštite od požara i godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2023. godinu

22.1.2024. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2024.godinu

22.1.2024. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke o II. Izmjeni i dopuni Statuta DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA

Prijedlog Statutarne odluke o II. izmjeni Statuta DV Bubamara

22.1.2024. Godišnji Plan davanja koncesija na području Grada Donja Stubica za 2024. godinu

22.1.2024. Zapisnik s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 19.1.2024. godine