Sjednice gradskog vijeća 2023.

NAPOMENA: AKTI GRADSKOG VIJEĆA KOJI SE ODNOSE NA PRORAČUN OBJAVLJENI SU POD IZBORNIKOM:PRORAČUN I FINANCIJE

________________________________________________________________________

22.3.2023. Poziv za 19. sjednicu Gradskog vijeca Grada Donja Stubica 27.3.2023 (2021-2025)

28.3.2023. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

28.3.2023.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

28.3.2023. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2022. godinu

28.3.2023. Program rada Savjeta mladih Donja Stubica za 2023. godinu

28.3.2023. Zaključak o usvajanju Izvješća za 2022. te odobrenju Programa rada Savjeta mladih za 2023. godinu

28.3.2023.Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko-flor plus d.o.o. za 2022. godinu

28.3.2023.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge-Eko flor za 2022. godinu

28.3.2023. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Grada Donja Stubica u 2022. godini

28.3.2023. DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA-Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama STATUTA DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA -Upravno vijeće

28.3.2023. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke O izmjenama i dopunama STATUTA DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA

28.3.2023. Izvješće gradonačelnika za razdoblje 7-12.2022.godine

28.3.2023. Zaključak o usvajanju izvješća gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine

28.3.2023. Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 27.2.2023. godine

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

9.2.2023. Poziv za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 15.2.2023 (2021-2025)

16.2.2023.1. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Donja Stubica za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2023. godini

16.2.2023. 2. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NCI-020

16.2.2023. 3. Godišnji Plan davanja koncesija na području Grada Donja Stubica za 2023. godinu

16.2.2023. 4. Odluka o groblju

16.2.2023. Zapisnik s 18.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

________________________________________________________________________