Sjednice gradskog vijeća 2023.

NAPOMENA: AKTI GRADSKOG VIJEĆA KOJI SE ODNOSE NA PRORAČUN OBJAVLJENI SU POD IZBORNIKOM:PRORAČUN I FINANCIJE

________________________________________________________________________

15.12.2023. Poziv za 25. sjednicu Gradskog vijeca Grada Donja Stubica 21.12.2023. (2021-2025)

22.12.2023. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2023. godinu

22.12.2023. Zaključak o usvajanju Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2023. godinu

22.12.2023. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2024. godinu

22.12.2023. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Donja Stubica za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2024. godini

22.12.2023. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke socijalnoj skrbi na području Grada Donja Stubica

22.12.2023.Plan raspisivanja javnog poziva za programe udruga u 2024.godini

22.12.2023. NC 1-018 Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste

22.12.2023. Odluka o kupnji nekretnina

Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 21.12.2023. godine

________________________________________________________________________

23.11.2023. Poziv za 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 30.11.2023.

5.12.2023. Odluka o porezima Grada Donja Stubica

5.12.2023.Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Donja Stubica

5.12.2023. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

5.12.2023. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

5.12.2023. Odluka o kupnji nekretnina Vučak

5.12.2023. Odluka o kupnji nekretnina-Grobljanska cesta

5.12.2023. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

5.12.2023. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA

5.12.2023. Zapisnik s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 30.11.2023. godine

________________________________________________________________________

19.10.2023. Poziv za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 25.10.2023.

30.10.2023. Odluka o donošenju VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

30.10.2023. NC 3-012 Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste

30.10.2023. Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Donja Stubica za 2024. godinu

30.10.2023. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda GRADA DONJA STUBICA za 2024. godinu

30.10.2023. Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 25.10.2023. godine

________________________________________________________________________

20.9.2023. Poziv za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 27.9.2023. (2021-2025)

29.9.2023. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Donja Stubica

29.9.2023.Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – NC 2-014

29.9.2023. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Konačan Nacrt strategije razvoja i akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. g.

Sažetak – KONAČNI NACRT STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE

29.9.2023. Odluka o suglasnosti s ugovorom o pripajanju trgovačkog društva Krakom-vodoopskrba d.o.o. i VIOP d.o.o – trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.

29.9.2023. Zaključak o usvajanju izvješća gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine

03.10.2023. Zapisnik s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 27.9.2023. godine

________________________________________________________________________

27.6.2023. Poziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 31.7.2023.2023 (2021-2025)

31.7.2023. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Donji Matenci-Zniki

31.7.2023. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica

31.7.2023. Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grad Donja Stubica za 2023.godina

31.7.2023. Plan djelovanja Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

31.7.2023. Odluka o imenovanju Gradsko povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

31.7.2023. Zaključak o usvajanju Rezolucije o proglašenju Grada Donja Stubica sigurnim mjestom za žene

31.7.2023. Rezolucija o proglašenju Grada Donja Stubica sigurnim mjestom za žene

31.7.2023. Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 31.7.2023. godine

________________________________________________________________________

10.5.2023.Poziv za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 2023 (2021-2025)

17.5.2023. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje

17.5.2023. Odluka o kupnji nekretnina

17.5.2023. Odluka o nekorištenju pravom prvokupa

17.5.2023. Odluka o izradi VI Izmjena i dopuna PPUG Donja Stubica

17.5.2023. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu DVD Donja Stubica za 2022.godinu

17.5.2023. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica 2023

17.5.2023. Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 16.5.2023. godine

________________________________________________________________________

22.3.2023. Poziv za 19. sjednicu Gradskog vijeca Grada Donja Stubica 27.3.2023 (2021-2025)

28.3.2023. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

28.3.2023.Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

28.3.2023. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2022. godinu

28.3.2023. Program rada Savjeta mladih Donja Stubica za 2023. godinu

28.3.2023. Zaključak o usvajanju Izvješća za 2022. te odobrenju Programa rada Savjeta mladih za 2023. godinu

28.3.2023.Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko-flor plus d.o.o. za 2022. godinu

28.3.2023.Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge-Eko flor za 2022. godinu

28.3.2023. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Grada Donja Stubica u 2022. godini

28.3.2023. DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA-Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama STATUTA DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA -Upravno vijeće

28.3.2023. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne Odluke O izmjenama i dopunama STATUTA DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA

28.3.2023. Izvješće gradonačelnika za razdoblje 7-12.2022.godine

28.3.2023. Zaključak o usvajanju izvješća gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine

28.3.2023. Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 27.2.2023. godine

________________________________________________________________________

9.2.2023. Poziv za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 15.2.2023 (2021-2025)

16.2.2023.1. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Donja Stubica za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2023. godini

16.2.2023. 2. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NCI-020

16.2.2023. 3. Godišnji Plan davanja koncesija na području Grada Donja Stubica za 2023. godinu

16.2.2023. 4. Odluka o groblju

16.2.2023. Zapisnik s 18.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

________________________________________________________________________