Sjednice Gradskog vijeća 2021

NAPOMENA: AKTI GRADSKOG VIJEĆA KOJI SE ODNOSE NA PRORAČUN OBJAVLJENI SU POD IZBORNIKOM-PRORAČUN

 

01.07.2021. Poizv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

12.07.2021. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Donja Stubica za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2021. godini

12.07.2021. Pročišćen tekst odredbi za provedbu Urbanističkog Plana uređenja mjesta Donja Stubica

12.07.2021. Odluka o pokretanju postupka nabave komunalnog traktora

12.07.2021. Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Donja Stubica

12.07.2021. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica

12.07.2021. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog upravnog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara -asistent-pomoćnik

12.07.2021. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste - Park Maksimilijana Vrhovca II.

12.07.2021. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste - Kamenjak I.-odvojak lijevo

12.07.2021. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste - Donji Hruševec - Lepa Ves - Andraševec

12.07.2021. Odluka o davanju suglasnosti za provođenje zemljišnoknjižnog ispravnog postupka

12.07.2021. Zapisnik s 2.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

 

02.06.2021. Poziv na Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

17.06.2021. Rješenje o izboru Mandatnog odbora

17.06.2021. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje

17.06.2021. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća

17.06.2021. Rješenje o izboru prve potpredsjednice Gradskog vijeća

17.06.2021. Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća

17.06.2021. Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

17.06.2021. Zapisnik s 1. sjednice (konstituirajuće) Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

 

24.03.2021. Poziv na 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

01.04.2021. Izvješće Gradonačelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020. godini u Gradu Donja Stubica

01.04.2021. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020.

01.04.2021. Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

01.04.2021. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste - Grobljanska ulica

01.04.2021. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste Obrtnička-Majsecov mlin

01.04.2021. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

01.04.2021. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica

01.04.2021. Zaključak o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja

01.04.2021. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godina

01.04.2021. Zaključak o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine

01.04.2021. Popis nerazvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi na području Grada Donja Stubica

01.04.2021. Zapisnik sa 36. sjednice Gradskog vijeća

 

15.02.2021. Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

22.02.2021. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara

22.02.2021. Pročišćen tekst Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

22.02.2021. Pročišćen tekst Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčića Zaluka

22.02.2021. Statut Grada Donja Stubica

22.02.2021. Odluka o I. Izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

22.02.2021. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2020. godinu-Akt gradonačelnika

22.02.2021. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2020. godinu

22.02.2021. Godišnji provedbeni Plan zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2021. godinu

22.02.2021. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu-Akt gradonačelnika

22.02.2021. Zaklučak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020

22.02.2021. Plan djelovanja Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

25.02.2021. Zapisnik sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica održane 22.02.2021.

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680