Sjednice gradskog vijeća 2017

 

Poziv na 6.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 21.12.2017.godine.

II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.godinu.

II. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2017.godinu

II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2017.godinu

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2017.godinu

III. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.godinu

II. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.godinu

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara.

Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup sajmišnog prostora.

Zapisnik sa 6.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 21.12.2017.godine.

 

Poziv za 5.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 07.12.2017.

Proračun Grada Donja Stubica za 2018.godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godine

Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2018.godinu, sa Projekcijom za 2019.-2020.godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.godinu.

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošču "Gospodarenje stanovima d.o.o."

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Donja Stubica

Pročišćen tekst Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Zapisnik sa 5.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 07.12.2017.

 

Poziv na 4.sjednicu Gradskog vijeća 24.10.2017.

Lokalni Program za mlade "Mladi iz Stubice"

Odluka o povjeravanju poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta.

Odluka o dopuni Odluke o privremenom upravljanju i načinu korištenja Sportske dvorane pri Osnovnoj školi Donja Stubica.

Zapisnik sa 4.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 24.10.2017.g.

 

Poziv na 3.sjednicu Gradskog vijeća 15.09.2017.godine

Odluka o zamjeni člana predstavnika Grada Donja Stubica u Lokalnoj akcijskoj grupi "Zeleni bregi"

Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika

Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Donja Stubica (Projekt Newlight)

Zapisnik sa 3.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 15.09.2017.godine.

         

 

Poziv za 2.sjednicu Gradskog vijeća   Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća održane 06.07.2017.   Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave   Odluka o izmjeni Odluke o privremenom upravljanju i načinu korištenja Sportske dvorane pri Osnovnoj školi Donja Stubica   Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Donja Stubica   Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda   Rješenje o izboru Komisije za Statu Grada i Poslovnik Gradskog vijeća Donja Stubica   Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica

Zaključak o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica 

 

Zaključak-Izvješće o radu i financijskom poslovanju DVD-a Donja Stubica za 2016.godinu

 

Zaključak o oslobađanju obaveze plaćanja komunalnog doprinosa Perfe-bio d.o.o.

Zaklučak o oslobađanju obaveze plaćanja komunalne naknade Osnovne škole Donja Stubica za 2017.godinu

 

 

Poziv na konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća, 14. lipnja 2017.

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija članova Gradskog vijeća Grada Donja Stubica-mandat 2017.-2021.

Rješenje o izboru dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanje

Rješenje o izboru Mandatne komisije

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Zapisnik sa 1.sjednice (konstiruirajuce) Gradskog vijeca 14.06.2017

 

Poziv na 35. sjednicu Gradskog vijeća, 27. ožujka 2017.

Zapisnik s 35. Sjednice gradskog vijeća održane 27. ožujka 2017.

   

Poziv na 34. sjednicu Gradskog vijeća Donja Stubica, 15. veljače 2017.

Zapisnik s 34. sjednice Gradskog vijeća, 15. veljače 2017.

Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Odluka o odobrenju jednokratne isplate sredstava Osnovnoj školi Donja Stubica za rekonstrukciju sanitarnih čvorova

Odluka o odobrenju sklapanja ugovora s PBZ - cash pooling

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Donja Stubica

Odluka o prihvaćanju Pisma namjere suradnji na provedbi projekta odvodnja otpadnih voda

   

Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća, 21. prosinca 2016.

Zapisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća Donja Stubica, 21. prosinca 2016.

   

Poziv na 32. sjednicu Gradskog vijeća, 17. studenog 2016.

Zapisnik s 32. sjednice Gradskog vijeća Donja Stubica, 17.studenog 2016.

   

Poziv na 31. sjednicu Gradskog vijeća, 27. rujna 2016.

Zapisnik s 31. sjednice Gradskog vijeća Donja Stubica, 27.rujna 2016.

   

Poziv na 30. sjednicu Gradskog vijeća, 24. lipnja 2016.

Zapisnik s 30. sjednice Gradskog vijeća od 24.06.2016.

   

Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća, 23.05.2016.

Zapisnik s 29. sjednice Gradskog vijeća od 23.05.2016.

   

Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća, 27.04.2016.

Zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća od 27.04.2016.

   

Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća, 31. ožujka 2016.

Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća od 31.03.2016.

 

Više članaka ...

 • 26. sjednica Gradskog vijeća
 • 25. sjednica Gradskog vijeća
 • 24. sjednica Gradskog vijeća, 7. prosinca 2015. godine
 • 23. sjednica Gradskog vijeća
 • 22. sjednica Gradskog vijeća
 • 21. sjednicaGradskog vijeća
 • 20. sjednica Gradskog vijeća
 • Poziv na 19. sjednicu Gradskog vijeća, 27. travnja 2015. godine
 • 18. sjednica Gradskog vijeća
 • 17. sjednica Gradskog vijeća, 25.3.2015.
 • Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća, 25. veljače 2015. godine
 • Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća, 17. prosinca 2014. godine
 • Poziv na 14. sjednicu Gradskog vijeća, 17. studenog 2014. godine
 • Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća, 23. listopada 2014. godine
 • 12. sjednica Gradskog vijeća
 • 11. sjednica Gradskog vijeća
 • 10. sjednica Gradskog vijeća
 • 9. sjednica Gradskog vijeća
 • 8. sjednica Gradskog vijeća
 • 7 sjednica Gradskog vijeća
 • Linkovi

  Informacije

  INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
  ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
  OIB: 31330710032
  GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
  TELEFON: 049/286-141
  FAX: 049/286-112
  MAIL: stubica@kr.t-com.hr
  WEB: www.donjastubica.hr
  STANOVNIŠTVO: 5680