Rekonstrukcija Parka obitelji Feller u Donjoj Stubici

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

„Rekonstrukcija Parka obitelji Feller u Donjoj Stubici“

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG ZELENI BREGI

                        

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 90%, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Kratki opis projekta:

Projekt je usmjeren na rekonstrukciju Parka obitelji Feller u Donjoj Stubici te obuhvaća rekonstrukciju pješačkih staza, izvedbu centralne javne česme okružene kontinuiranim drvenim klupama i krajobrazno uređenje. Park će se opremiti novim koševima za smeće i oglasnim pločama. Lokalnom stanovništvu pružit će se prilika da slobodno vrijeme provode na otvorenom, u parku, družeći se sa svojom djecom i drugim stanovnicima.

Opći cilj projekta je revitalizacija gradske jezgre stvaranjem novih sadržaja za lokalno stanovništvo u svrhu poboljšanja kvalitete života lokalnih stanovnika i posjetitelja. Projekt doprinosi boljoj turističkoj ponudi, njegovom se provedbom promovira ekologija, zaštita prirode i okoliša, odmor i rekreacija kroz boravak u prirodi. Projektom će se doprinijeti poboljšanju opće društvene infrastrukture te unapređenju kvalitete društvenog života lokalnog stanovništva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Predmet projekta je rekonstrukcija i opremanje Parka obitelji Feller u sklopu čega se planira rekonstrukcija pješačkih staza te izvedba centralne javne česme. Česma se postavlja na poziciju nekadašnjeg bunara te na suvremen, ekološki i društveno prihvatljiv način vraća element vode u središte parka. Park će se opremiti drvenim klupama, koševima za smeće i oglasnim pločama te krajobrazno urediti. Na taj će se način pružiti novi sadržaji za lokalno stanovništvo i potaknuti ih na boravak na otvorenom. Predmetno ulaganje stoga izravno utječe na razvoj društvene infrastrukture te doprinosi podizanju kvalitete života.

Očekivani rezultati su:

1. Rekonstruiran postojeći park ukupne površine 1728 m2, od toga 276 m2 pješačkih staza

2. Postavljena 1 česma, 4 klupe, 2 koša za smeće, 2 oglasne ploče

Ukupna vrijednost projekta:

430.243,75 HRK

Procijenjeni iznos potpore:

148.250,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

133.425,00 – 90%

Iznos koji sufinancira RH:

14.825,00 HRK – 15%

Iznos vlastitih sredstava:

281.993,75 HRK

Kontakt osoba za više informacija:

Silvija Knezić Vrhovec, dipl. pravnik, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica,

e-mail: silvija.knezicvrhovec@donjastubica.hr , telefon: 049/ 502 213.