Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – kulturno – turističko – informativni centar

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

           

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE-

KULTURNO – TURISTIČKO- INFORMATIVNI CENTAR

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Naziv projekta:

Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – kulturno-turističko-informativni centar

Kratki opis projekta:

Projekt se provodi s ciljem stvaranja centralnog mjesta na gradskom prostoru koji će nuditi kvalitetne usluge i informacije za razvoj turističkog sektora, ali će postati i centar razvoja kulturnog i kreativnog sektora na području Grada Donja Stubica. Projektom se direktno rekonstruira zgrada stare „žandarmerije“ koja je smještena u zaštićenoj kulturnoj cjelini grada te se ovim projektom doprinosi i održivom korištenju kulturne baštine kroz stvaranje dodane ponude za provođenje slobodnog vremena lokalnog stanovništva te se jača kvaliteta života stanovnika.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je održivo korištenje kulturne baštine te stvaranje dodatne ponude novih usluga za lokalno stanovništvo. Specifični cilj projekta je uspostava centralnog mjesta za jačanje turističke i kulturne ponude Grada Donja Stubica.

Očekivani rezultati su:

  • Uspostavljen 1 turističko informativno-kulturni centar na području Grada Donja Stubica
  • Rekonstruirana i opremljena 1 zgrada zaštićena kao kulturno dobro u zaštićenoj povijesnoj cjelini grada
  • Bruto razvijena površina građevine iznosi 249,9 m2
  • Osiguran prostor za djelovanje udruga u kulturnom sektoru i turističke zajednice i turističko-informativnog centra.

Procijenjeni iznos potpore:

3.267.550,15 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

2.777.417,63 HRK – 85%

Iznos koji sufinancira RH:

490.132,52 HRK – 15%

Kontakt osoba za više informacija:

Silvija Knezić Vrhovec, dipl. pravnik, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica,

e-mail: silvija.knezicvrhovec@donjastubica.hr , telefon: 049/ 502 213.