Registar ugovora

2022. godina

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17.) Grad Donja Stubica registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

05.01.2022. Registar Ugovora za 2021. godinu

25.01.2021. Registar Ugovora za 2020. godinu

24.01.2020. Registar Ugovora za 2019. godinu

29.03.2019. Registar Ugovora za 2018. godinu