Reciklažno dvorište Donja Stubica

Dana 14.12.2020. u Donjoj Stubici na adresi Matenačka cesta 36 otvoreno je  reciklažno dvorište.

Zaprimanje otpada u reciklažnom dvorištu obavljat će se u radnom vremenu:

  • ponedjeljak/utorak/srijeda/petak 08:00 - 15:00
  •  četvrtak 11:00 -18:00
  •  subota 08:00 - 13:00.

Otpad od korisnika javne usluge (fizičkih osoba) na području Grada Donja Stubica preuzimat će se bez naknade, uz obavezno predočenje osobne iskaznice.

Reciklažno dvorište izgrađeno je u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta – Donja Stubica“, sufinanciranog od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

                       

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680