Protokol za postupanje prilikom redukcije divljači