Prostorni plan

PROSTORNI PLAN IV IZMJENA

  A) TEKST

B) GRAFIKA

C) PRILOZI

 • ODLUKA
 • JAVNA RASPRAVA
 • Obavijest
 • Zahtjevi suglasnosti
 • IZVOD_PPKZ
 • 4_ZAHTJEVI_JAVNOPRAVNIH_TIJELA.pdf
 •  

   

       

  Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

   

  Odluka III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica 

   

  Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

     

  I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

   

  Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana i uređenja grada Donje Stubice

   

  ODLUKA

  JAVNA RASPRAVA

  PROSTORNI PLAN

   

  GRAFIKA

   

  PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA 2010. - 2025.

  PPUG DS pisani dio plana

  1.0.3. KATASTARSKA KARTA

  1.A. POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

  2.1. KONCEPT

  2.2.TURISTIČKI I REKREACIJSKI PUTOVI - VINSKE CESTE

  2.A. PROMET

  3.B. PODRUČJA POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

  4.B.1.1. Andraševac

  4.B.1.2. Andraševac

  4.B.2. Donja Stubica

  4.B.3. Dubovec

  4.B.4.1. Gornja Stubica

  4.B.4.2. Gornja Stubica

  4.B.5.1. Lepa Ves

  4.B.5.2. Lepa Ves

  4.B.6. Modrovec

  4.B.7. Pustodol

  4.B.8.1. Stubičko Podgorje

  4.B.8.2. Stubičko Podgorje

   

  Linkovi

  Informacije

  INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
  ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
  OIB: 31330710032
  GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
  TELEFON: 049/286-141
  FAX: 049/286-112
  MAIL: stubica@kr.t-com.hr
  WEB: www.donjastubica.hr
  STANOVNIŠTVO: 5680