Prostorni plan ()

VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Odluka o izradi VI Izmjena i dopuna PPUG Donja Stubica

Zaključak o utvrđivanju prijedloga PPUG DS

OGLAS javna rasprava PPUG DS

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

PONOVNA JAVNA RASPRAVA Zaključak o utvrđivanju prijedloga PPUG DS

OGLAS – PONOVNA JAVNA RASPRAVA PPUG DS

Izvješće o ponovnoj janoj raspravi

DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA Zaključak o utvrđivanju prijedloga PPUG DS

OGLAS 2. ponovna javna rasprava PPUG DS

 

VI. Izmjena i dopuna PPUDS:

2. PONOVNA JAVNA RASPRAVA

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-2D1_vodoopskrba

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-2D2_odvodnja

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-1A_namjena

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-2A_promet

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-2B_pošta i EK

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-2C1_plinoopskrba

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-2C2_elektroenergetika

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-3A_nepokretna kulturna bastina

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-3B_prirodno nasljedje

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-3C_uredjenje i zastita

4 GP_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-GP 4.1.

4 GP_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-GP 4.2.

4 GP_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-GP 4.3.

4 GP_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP3-GP 4.4.

PPUG_Donja Stubica_VI ID_tekst PP3

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA:

PPUG_Donja Stubica_VI ID_tekst PP2

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-1A_namjena

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-2A_promet

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-2B_pošta i EK

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-2C1_plinoopskrba

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-2C2_elektroenergetika

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-2D1_vodoopskrba

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-2D2_odvodnja

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-3A_nepokretna kulturna bastina

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-3B_prirodno nasljedje

1-3_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-3C_uredjenje i zastita

4 GP_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-GP 4.1.

4 GP_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-GP 4.2.

4 GP_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-GP 4.3.

4 GP_PPUG Donja Stubica_VI ID_PP2-GP 4.4.

 

V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRAFIKA I TEKST:

Odluka o pročišćenom tekstu Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

GRADA DONJA STUBICA-JAVNA RASPRAVA

PROSTORNI PLAN IV IZMJENA

A) TEKST

B) GRAFIKA

C) PRILOZIODLUKA

JAVNA RASPRAVAObavijest

Zahtjevi suglasnosti

IZVOD_PPKZ

4_ZAHTJEVI_JAVNOPRAVNIH_TIJELA.pdf

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Odluka III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica 

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana i uređenja grada Donje Stubice

ODLUKA

JAVNA RASPRAVA

PROSTORNI PLAN

GRAFIKA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA 2010. – 2025.

PPUG DS pisani dio plana

1.0.3. KATASTARSKA KARTA

1.A. POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

2.1. KONCEPT

2.2.TURISTIČKI I REKREACIJSKI PUTOVI – VINSKE CESTE

2.A. PROMET

3.B. PODRUČJA POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

4.B.1.1. Andraševac

4.B.1.2. Andraševac

4.B.2. Donja Stubica

4.B.3. Dubovec

4.B.4.1. Gornja Stubica

4.B.4.2. Gornja Stubica

4.B.5.1. Lepa Ves

4.B.5.2. Lepa Ves

4.B.6. Modrovec

4.B.7. Pustodol

4.B.8.1. Stubičko Podgorje

4.B.8.2. Stubičko Podgorje