Prostorni plan ()

PROSTORNI PLAN IV IZMJENA

A) TEKST

B) GRAFIKA

C) PRILOZIODLUKA

JAVNA RASPRAVAObavijest

Zahtjevi suglasnosti

IZVOD_PPKZ

4_ZAHTJEVI_JAVNOPRAVNIH_TIJELA.pdf

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Odluka III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica 

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana i uređenja grada Donje Stubice

ODLUKA

JAVNA RASPRAVA

PROSTORNI PLAN

GRAFIKA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA 2010. – 2025.

PPUG DS pisani dio plana

1.0.3. KATASTARSKA KARTA

1.A. POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

2.1. KONCEPT

2.2.TURISTIČKI I REKREACIJSKI PUTOVI – VINSKE CESTE

2.A. PROMET

3.B. PODRUČJA POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

4.B.1.1. Andraševac

4.B.1.2. Andraševac

4.B.2. Donja Stubica

4.B.3. Dubovec

4.B.4.1. Gornja Stubica

4.B.4.2. Gornja Stubica

4.B.5.1. Lepa Ves

4.B.5.2. Lepa Ves

4.B.6. Modrovec

4.B.7. Pustodol

4.B.8.1. Stubičko Podgorje

4.B.8.2. Stubičko Podgorje