Sanacija nerazvrstane ceste NC9-006 Hižakovec-Ruki-Kolari od posljedica potresa

 

 

 

                                                                           Europska unija

                                                               Fond solidarnosti Europske unije

 

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

Sanacija nerazvrstane ceste NC9-006 Hižakovec-Ruki-Kolari od posljedica potresa

 

Grad Donja Stubica provodi operaciju pod nazivom „Sanacija nerazvrstane ceste NC9-006 Hižakovec-Ruki-Kolari od posljedica potresa“ u sklopu Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“, koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

 

Pozivom se podupire obnova infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Krapinsko-zagorske županije, a svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava prijevoza te nadoknada financijskih sredstava operacijama za provedene mjere sanacije.

 

Cilj operacije je sanacija nerazvrstane ceste NC9-006 Hižakovec-Ruki-Kolari od posljedica potresa. Izvedbom radova će se nerazvrstana cesta vratiti u stanje prije oštećenja nastalih u potresu 22. ožujka 2020. Radovi su nužni kako bi se nerazvrstana cesta vratila u funkcionalno stanje te se osiguralo sigurno prometovanje navedenom dionicom nerazvrstane ceste.

 

Vrijednost operacije je 760.000,00 kuna, a prihvatljivi troškovi se u 100%-tnom iznosu financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

 

Razdoblje provedbe operacije je od 22. ožujka 2022. godine do 18. srpnja 2022. godine.

 

SAŽETAK

Operacijom „Sanacija nerazvrstane ceste NC9-006 Hižakovec-Ruki-Kolari od posljedica potresa“ doprinosi se vraćanju nerazvrstane ceste u stanje prije potresa te se osiguravaju preduvjeti za sigurno prometovanje za stanovništvo Grada Donje Stubice navedenom dionicom nerazvrstane ceste.

 

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTA Grad Donja Stubica
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 760.000,00 kuna
BESPOVRATNA SREDSTVA 760.000,00 kuna
SREDSTVA PRIJAVITELJA 0,00 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE 22.03.2022. – 18.07.2022.
AKTIVNOSTI ü Izvedba radova

ü Promidžba i vidljivost

Operacija se provodi u sklopu Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“, koji

se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

 

 

Nacionalno koordinacijsko tijelo:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20

10 000 Zagreb

Telefon: 01/3782 444

e-mail: fseu@mpgi.hr

https://mpgi.gov.hr/

 

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska ulica 1

49000 Krapina

Telefon: 049/329-082

e-mail: vlatka.mlakar@kzz.hr

https://www.kzz.hr/

 

Korisnik projekta:

Grad Donja Stubica

Trg Matije Gupca 20/II

49240 Donja Stubica

Telefon: 049/286-141

e-mail: gradonacelnik@donjastubica.hr

https://www.donjastubica.hr/

 

 

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Donje Stubice.“