Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar proglasio je dana 24. ožujka 2020. godine prirodnu nepogodu – potres za područje Grada Donja Stubica, koji je dana 22. ožujka 2020. godine zahvatio šire područje grada pri čemu su nastale velike štete na stambenim i gospodarskim objektima.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) obvezuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode unese sve zaprimljene procjene štete u Registar šteta.

Prijavu nastale štete građani i građanke Donje Stubice mogu podnijeti na obrascu zaključno do srijede  01. travnja 2020. godine. Prijave se zaprimaju putem elektronske pošte (e-mail) komunalnog redara M. Kebeta: milan@donjastubica.hr

Obrazac i Odluka o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Grada Donja Stubica nalaze se u prilogu.

/files/ODLUKA o proglašenju prirodne nepogode.pdf

/files/OBRAZAC PN (4).docx