Grad Donja Stubica i ove godine prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana, obiteljima s četvero i više djece, predškolske, školske dobi ili studenata na redovnom školovanju a koje imaju prebivalište na području Grada Donja Stubica, odobrava prigodnu novčanu naknadu.

Prigodna novčana naknada se odobrava i obiteljima koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, neovisno o broju djece, svakom djetetu iz obitelji.

Zahtjev (propisan obrazac) za isplatom prigodne novčane naknade podnose roditelji ili zakonski zastupnici djece u jedinstvenom upravnom odjelu, a istom prilažu rodne listove djece ili osobne iskaznice djece te druge dokumente koji dokazuju osnovanost zahtjeva. Zahtjev sa može preuzeti ovdje:

ZAHTJEV za prigodnu novcanu naknadu obiteljima sa cetvero i vise djece 2021

Prigodna novčana naknada po djetetu iznosi 100,00 kuna, a isplaćuje se u gotovini osobno roditeljima ili zakonskim zastupnicima djece, u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, dana 20. i 21. prosinca.20201godine.

Zaključak Gradonačelnika o prigodnoj novčanoj naknadi obiteljima s 4 i više djece te djecu s teškoćama u razvoju – 2021. godina