Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Donja Stubica i Oroslavje, te općine Gornja Stubica, Marija Bistrica, Stubičke Toplice i Veliko Trgovišće.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća šest jedinica lokalne samouprave i to gradove Donju Stubicu i Oroslavje, te općine Gornju Stubicu, Mariju Bistricu, Stubičke Toplice i Veliko Trgovišće.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Donja Stubica u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).
Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 18.1.2018.
Datum zatvaranja rasprave: 17.2.2018.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.donjastubica@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI DONJA STUBICA) zaključno do 17.2.2018. u 15 sati.

 

- Obavijest o pokretanju javne rasprave
- Nacrt PRŠI
- Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi
- Upitnik za operatore
- Prijedlog Ugovora o izgradnji

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Donje Stubice.

Grad Donja Stubica ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Donje Stubice i za njih je odgovoran autor.

Iz prethodne rasprave:

- HT
- Optika Kabel TV
- Vipnet
- Izvješće o provedenom postupku javne rasprave (18.1-17.2)

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680