Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja nekretnine – k.o. Andraševec

Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja nekretnine upisane u k.o. Stubičko Podgorje

JAVNI NATJEČAJ – prodaja nekretnine – k.o. Andraševec

Odluka o odabiru-k.o. Andraševec-Kožul

JAVNI NATJEČAJ-prodaja nekretnine upisane u k.o. Stubičko Podgorje

Odluka o odabiru-k.o. Stubičko Podgorje-Osrečak