Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja nekretnine – k.o. Stubičko Podgorje, zk.ul. 1891, pod oznakom k.č. 522-2 – Pašnjak Kamenjak

Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja nekretnine upisane u k.o. Stubičko Podgorje, zk.ul. 1891, pod oznakom k.č. 522-2 Put

JAVNI NATJEČAJ – prodaja nekretnine – k.o. Stubičko Podgorje, zk.ul. 1891, pod oznakom k.č. 522-2 – Pašnjak Kamenjak

JAVNI NATJEČAJ-prodaja nekretnine upisane u k.o. Stubičko Podgorje, zk.ul. 1891, pod oznakom k.č. 522-2 Put