Odgoj i obrazovanje

Pučko otvoreno učilište

Pučko otvoreno učilište Donja Stubica Nova cesta 1 49240 Donja Stubica tel: 049 500 410 fax: 049 286 133

Stubička čitaonica utemeljena je 22. travnja 1890. godine, a njena svrha bila je podupiranje hrvatske književnosti i umjetnosti, prikupljanje novina i časopisa, gajenje društvenosti, priređivanje koncerata i plesnih zabava. Pet godina kasnije, 1895. s radom počinje i knjižnica. Preživjevši nekoliko selidbi, Stubička knjižnica obnovljena je 1987. g. kao matična biblioteka u čijem sastavu su knjižnice u Mariji Bistrici i Oroslavju. Navedene knjižnice uključuju se u Bibliotečno informacijski centar Hrvatske. U sastavu Središnje knjižnice u Donjoj Stubici djeluje dječji odjel i igraonica.

Narodno sveučilište, osnovano 1970. g., objedinjuje kulturnu, obrazovnu i informativnu djelatnost i ustanove koje su se tim djelatnostima bavile. Godine 1998. mijenja naziv u Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, u okviru kojeg se organizira škola stranih jezika, tečajevi za djelatnike u gospodarstvu, te zabavne priredbe, koncerti i književne večeri. U njegovom sastavu je knjižnica. Prostorno je podijeljena na odjel za odrasle, dječji odjel, referalnu zbirku i čitaonicu, a sadrži više od 16 000 svezaka. U sklopu Pučkog otvorenog učilišta postoji i uređeni izložbeni prostor u kojem se povremeno održavaju izložbe.

Osnovna škola

Osnovna škola Donja Stubica Toplička 27 49240 Donja Stubica tel/fax: 049 286 201 www.os-donja-stubica.skole.hr

Područna škola Vučak Vučak 20 49221 Vučak tel: 049 213 233

Područna škola Lepa Ves Lepa Ves 5 49240 Lepa Ves tel: 049 213 051

Škola osnovana na temelju austrijsko-hrvatskih zakona postoji od 1844. godine. Prvi učitelj državne škole bio je Mirko Planko, koji je najprije djecu poučavao u svojoj kući, dok 1847. g. nije dovršena prva školska zgrada. Od 1884. g. učitelj je Ivan Nepomuk Strgar koji započinje pisanje školske Spomenice, u koju su se upisivali važni povijesni događaji. Upravo zahvaljujući Spomenici i učitelju Strgaru postoje vrijedni podaci iz prošlosti škole i mjesta. Godine 1886. Donja Stubica dobila je prvu učiteljicu Gizelu Bračko, a 1888. dovršena je nova školska zgrada. Područna škola u Lepoj Vesi osnovana je 1909. g, u Stubičkim Toplicama 1933. g. te u Hruševcu 1947. godine.
Suvremena školska zgrada izgrađena je 1958. godine. Područna škola u Vučaku pripojena je Donjoj Stubici 1967. g., a do tada je pripadala osnovnoj školi u Bedekovčini. Danas u školi radi 38 učitelja, 2 stručna suradnika, 2 administrativna djelatnika i ravnateljica, što uz tehničko osoblje čini ukupno 55 radnika. U školi djeluje knjižnica i čitaonica sa dvadesetak čitaoničnih mjesta. Čitaonica je opremljena TV, video i DVD uređajem. Fond knjižnice obuhvaća oko 5500 svezaka, knjižnica prima 15-ak različitih časopisa i ima malu zbirku videokaseta i CD-romova. Čitav fond se može pretraživati on-line jer je obrađen putem računalnog programa za knjižnice (Metel.Win). Knjižnica organizira književne susrete za djecu. Ističe se likovna radionica za izradu cvijeća od krep-papira, a posebno je zapažena po izradi originalnog zagorskog suvenira pod imenom Stubički pušlek. U knjižnici se održavaju i susreti društva djece Mala kajkaviana. Ovo društvo djeluje u suradnji s Kajkavianom u cilju očuvanja i njegovanja kajkavskog jezika.

Osim matične škole u Donjoj Stubici, djeluju i dvije područne škole u Lepoj Vesi i Vučaku.

Dječji vrtić “Bubamara”

Dječji vrtić „Bubamara“ Toplička 27 49240 Donja Stubica tel: 049 287 724

Adaptacijom tri prostorije unutar škole, 1969. g. osnovan je dječji vrtić kao posebna radna jedinica. U dječji vrtić krenulo je dvadesetak polaznika u dobi 3 do 7 godina. Školske godine 1976./77. osnovana je mala škola za djecu predškolskog uzrasta, a održavala se dva puta tjedno po tri sata. Početkom osamdesetih započinje se izgradnja nove zgrade, a rad dječjeg vrtića u novim prostorima počinje 1984 g. kada se osnivaju i jasličke grupe.

Privatna osnovna glazbena škola “Bonar”

Privatna glazbena osnovna škola „Bonar“ Toplička 27 49240 Donja Stubica tel: 049 315 160 mob: 091 12 12 129 www.bonar.hr

Glazbena Škola „Bonar“ osnovana je 2001. godine i djeluje na području zagrebačke i krapinsko-zagorske županije u Donjoj Stubici, Zlataru i u Zagrebu. Osnivači škole su Ružica Gelo Ciglenečki i Boris Ciglenečki.
Osim programa osnovnog glazbenog obrazovanja škola nudi i druge programe na području glazbene umjetnosti namijenjene predškolskoj djeci, osnovnoškolcima i srednjoškolcima kao što su tečajevi gitare, synthesizera i harmonike, tečajevi zabavne glazbe, program glazbenog vrtića, predškolskog solfeggia, violine i klavira te dječji zbor.