Uvid u Obavijest o primjeni cijena na području Grada Donja Stubica, sukladno odredbama čl. 77. st. 11. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021):

Grad Donja Stubica – obavijest o primjeni cijena od 01.01.2023.