MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA

Manje količine otpada prikupljati će se putem MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA prema sljedećem rasporedu Putem mobilnog reciklažnog dvorišta otpad će se prema naprijed navedenim datumima (15.06.2022., i 30.10.2022.) prikupljati na sljedećim lokacijama:

▪ Donja Podgora, na javnoj površini na adresi: Donja Podgora 8, kod Društvenog doma     Podgora – u vremenu od 08:00 do 09:00 sati

▪ Gornji Hruševec, na javnoj površini na adresi: Hruševec 199a, kod Društvenog doma Gornji Hruševec – u vremenu od 09:15  do 10:15 sati

▪ Lepa Ves, na javnoj površini na adresi: Lepa Ves 17c, kod Društvenog doma Lepa Ves – u vremenu od 10:30 do 11:30 sati

Grad Donja Stubica-prikupljanje komunalnog otpada