Po zaprimljenim analitičkim izvještajima ZZJZ KZŽ od 28.03.2022.godine o izvršenoj analizi vode za ljudsku potrošnju lokalnog vodovoda Gornja Podgora vidljivo je da je uzorak nesukladan prema Pravilniku u pogledu mikrobioloških kriterija.

U nastavku objavljujemo Izvješće-tablicu:

Podaci o neskladnom uzorku vode za ljudsku potrošnju u monitoringu-Lokalni vodovod Gornja Podgora