Po zaprimljenim analitičkim izvještajima ZZJZ KZŽ od 14.3.2023.godine o izvršenoj analizi vode za ljudsku potrošnju lokalnih vodovoda sa područja Grada Donja Stubica vidljivo je da su uzorci nesukladni prema Pravilniku u pogledu mikrobioloških kriterija, na ovim lokacijama:

Izvjesce-106382-izvorište Rudnica

Izvjesce-10638-izvorište Pećina, Mučnjak