Po zaprimljenim analitičkim izvještajima ZZJZ KZŽ od 23.01.2023.godine o izvršenoj analizi vode za ljudsku potrošnju lokalnih vodovoda sa područja Grada Donja Stubica vidljivo je da su uzorci nesukladni prema Pravilniku u pogledu mikrobioloških kriterija, na ovim lokacijama:

Izvješće-105605-Gornja Podgora-Milekovo selo

Izvješće-105606-Gornja Podgora-Fištri

Izvješće-105607-Donja Podgora-Tučkari, Landripeti, Ščitari