Obavještavamo Vas da se od 15.-17. lipnja 2022. godine u Gradu Donja Stubica može prijaviti šteta koja je nastala dana 13. lipnja 2022. godine uslijed nevremena.

Obrazac PN potrebno je čitko popuniti traženim podacima, te dostaviti na adresu Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica radnim danom od 07,00 -15,00 sati ili putem e-maila na adresu milan@donjastubica.hr  .

OBRAZAC PN