Natječaji, javni pozivi, obrasci

15.09.2021.JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova SAVJETA MLADIH Grada Donja Stubica

15.09.2021. Obrasci za izbor SAVJETA MLADIH za neformalne skupine mladih

15.09.2021. Obrasci za izbor SAVJETA MLADIH za Udruge-prema djelatnosti opredjeljene za rad sa mladima / Učenićka vijeća / Političke stranke

30.08.2021. Odluka o imenovanju članova u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica

02.08.2021. Zahtjev za sufinanciranje smještaja dijeteta u vrtić, jaslice ili obrt za čuvanje djece

20.07.2021. Odluka o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Donja Stubica

06.07.2021. Odluka o izboru osobe za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Donja Stubica

24.06.2021. Odluka o raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Donja Stubica

24.06.2021. OBRAZAC PONUDE za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Donja Stubica

14.06.2021. Odluka Gradonačelnika o korištenju društvenih domova uz primjenu protuepidemijskih mjera

17.05.2021. JAVNI POZIV-Započinjanje postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

22.02.2021. Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći u novcu za novorođeno dijete od Grada Donja Stubica

11.01.2021. Prijavnica za financiranje Programa udruga za 2021. godinu OBRAZAC I. i II., (ostali detalji se nalaze pod izbornikom: Obavijesti)

31.12.2020. Članovi skupštine Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica-mandat 2020.-2024.

31.12.2020. Odluka o imenovanju predstavnika u Turističko vijeće Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica

31.12.2020. Odluka o izboru članova Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica

30.12.2020. Zaključak Gradonačelnika o subvencioniranju mjesečne željezničke karte za prijevoz redovnih studenata s područja Grada Donja Stubica u 2021.godini.

22.11.2020. Odluka o stjecaju nekretnine bez naknade

18.11.2020. Odluka Gradonačelnika o odobravanju stipendija za sve zahtjeve koji zadovoljavaju kriterije

17.11.2020. Novi Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći u novcu za novorođeno dijete od Grada Donja Stubica

12.10.2020. Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija 2020-2021. DETALJNIJE POD OBAVIJESTIMA

29.09.2020. ODLUKA o oslobođenju plaćanja zakupnine korisnika sajmišnog prostora za ožujak, travanj i svibanj 2020.godine

01.09.2020. Odluka DV “Bubamara” – samoizolacija

07.05.2020. Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Donja Stubica

13.02.2020./Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2020.godinu

10.01.2020./JAVNI POZIV za prijavu Programa/Projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2020.godinu.

OBRAZAC I. i II. – Prijavnica za financiranje Programa/Projekata udruga iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2020.godinu.

Obrazac Zahtjeva za odobrenje stipendije 2019/2020.(detaljnije u Obavijestima)

Obrazac Izjave o članovima kućanstva za odobrenje stipendije 2019./2020.(detaljnije u Obavijestima)

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel

Upute kandidatima za radno mjesto-vježbenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica-natječaj objavljen 30.04.2019., NN 44/19

Natječaj za prijam vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica-objavljen u Narodnim novinama br. 44/2019

Profesionalno usavršavanje u Chicagu – letak

Izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave-objava biračima

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DONJA STUBICA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA-DEŽURSTVA

OBJAVA BRAČIMA-IZBOR ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica

Odluka o izboru članova Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta: Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Internacionalizacija poslovanja MSP-ova-Faza 2”

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Upu Jezerčica-Zaluke

NATJEČAJ za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/akademskoj godini 2018/2019.

ZAHTJEV ZA STIPENDIJU 2018/19.god.

IZJAVA O ČLANOVIMA KUĆANSTVA (Prilog uz Zahtjev za stipendiju)

Odluka o broji i visini učeničkih i studentskih stipendija u šk./akad.god. 2018./2019.

Obavijest o novom terminu Javne rasprave o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

Obavijest o novom terminu Javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Poziv na informativnu radionicu za inovacijske vaučere

Popis lokacija “Zelenih otoka” na području Grada Donja Stubica

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti-Komunalni radnik

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA

NATJEČAJ za prijam namještenika u službu u Komunalni pogon Grada Donja Stubica

Sistematizacija radnih mjesta u Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Donja Stubica

Poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na dostavu projektnih prijedloga ” Poboljšanje konkuretnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”

Obavijest o provedbi kontrole obaveznog mikročipiranja pasa

Odluka o nadzoru provedbe obaveznog mikročipiranja pasa

Obavijest LAG-a “Zeleni bregi”: Natječaj za Tip 1 operacije 1.1.2., “Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava”

Ministarstvo gospodarstva-Edukacija o inovacijskim vaučerima i certifikaciji-Objava

M I P O S Javni poziv za podnošenje prijava za zapošljavanje žena za pomoć u kući

Nacrt plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa-komentari zaprimljeni u javnoj raspravi Vipnet

Nacrt plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa-komentari zaprimljeni u javnoj raspravi Optika Kabel TV

Nacrt plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa-komentari zaprimljeni u javnoj raspravi HT.d.d.

Perfa-Bio d.o.o.- Obavijest o provođenju javne rasprave od 24.04.-23.05.2018.

Perfa-Bio d.o.o.-procjena utjecaja na okoliš rekonstrukcije peradarnika i povećanja kapaciteta uzgoja

Obavijest o obvezi-porezi 2018.

Obavijest o obvezi-komunalna naknada 2018.

Obrazac prijave-komunalna naknada 2018.

Obrazac prijave-porez na kuće za odmor 2018.

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluke

II. ID PPUG DS – izvješće o javnoj raspravi-za objavu 06.03.2018.

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Donja Stubica

JAVNI POZIV za prijavu programa/projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2018. godinu.

Prijavnica za financiranje Programa/ Projekta udruga iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.godine. OBRAZAC I. i II.

Obrazac PROR-POT Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica-NN 121/2017 (06.12.2017.)

Lokalni Program za mlade Grada Donja Stubica “Mladi iz Stubice”

Poziv na završnu konferenciju i koncert “Mladi iz Stubice”

Ugovor o dodjeli sportske građevine na upravljanje i korištenje

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u šk./akad.god. 2017/2018.

Odluka Gradonačelnika o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija u šk./akad.god. 2017/2018.

Zahtjev za odobrenje stipendije u šk./akad.god. 2017/2018. uz Naputak za ispunjavanje Zahtjeva.

Izjava o članovima kućanstva u svrhu odobrenja stipendije.

Javni poziv-Lokalni program za mlade Grada Donja Stubica.

Poziv na javnu raspravu o nacrtu prijedloga Lokalnog programa “Mladi iz Stubice”

Obrazac savjetovanja o nacrtu prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Donja Stubica

Nacrt lokalnog Programa “Mladi iz Stubice”

Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta-čišćenje snijega i posipavanje (Objavljen u NN br. 97/2017 od 29.09.2017.)

Odluka Gradonačelnika o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

Izjava o zajedničkom kućanstvu za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

Ponovljeni Javni natječaj za davanje u zakup poslovni prostor Grabrina

Objava Projekta: “Prilogodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora Gornja Suubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica”   link Projekta 

Odluka o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za Obavljanje poslova prijevoza pokojnika  Obrazac ponudeJavni natječaj za davanje u zakup posl. prostor Grabrina

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Grada Donja Stubica kao i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Donja Stubica, ili imaju korisnike s područja Grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica koji će se realizirati tijekom 2017. godine, a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Grada Donja Stubica.

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Prijavnica za financiranje programa/projekata udruga

Plan raspisivanja javnog poziva za programe i / ili projekte udruga

Pozivaju se svi zainteresirani redovni učenici srednjih škola i redovni studenti, koji imaju prebivalište na području grada Donja Stubica, a ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi, da dostave zahtjev i dokumentaciju za odobrenje stipendije u šk. – akad. godini 2016./2017.
Natječaj je otvoren do 15. studenoga 2016. godine, a u postupak rješavanja uzimati će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Natječaj za za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u školskoj – akadademskoj godini 2016./2017.

Zahtjev za odobrenje stipendije u šk./akad.god.2016/2017.

Izjava o članovima kućanstva 2015.-2016.

Poziv na provjeru znanja – viši računovodstveni referent

Poziv na provjeru znanja – viši referent poslove Gradskog vijeća

Javni poziv Hrvatskih cesta nositeljima prava na nekretnine-DC307Odluka o privremenom upravljanu i načinu korištenja Sportske dvorane pri Osnovnoj školi Donja Stubica

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u JUO Grada Donja Stubica – viši računovodstveni referent

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u JUO Grada Donja Stubica – viši referent

Natječaji su objavljeni u NN br. 84, dana 21. rujna 2016. godine

Grad Donja Stubica u školskoj 2016./2017. godini sufinancira nabavu školskih udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole, koji imaju prebivalište na području Grada Donja Stubica, u iznosu od 300,00 kn, po učeniku.

Za ostvarivanje prava prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca ne smije iznositi više od 1,000.00 kuna.

Rok za podnošenje Zahtjeva je 12. rujna 2016. godine.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Gradskoj upravi grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, soba 41, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada www.donjastubica.hr. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koju treba priložiti.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 286-141.

Zahtjev za sufinanciranjem nabave udžbenika

Izjava o zajedničkom domaćinstvu

Obavijest biračima o podnošenju zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru

Objava biračima

Obavijest o Programu poticanja stanogradnje

Poništenje natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga u djelatnosti poljoprivrede koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Obavještavamo Vas da je Krapinsko-zagorska županija objavila  slijedeće natječaje:

1.      Natječaj za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike u svrhu povećanja ekonomske veličine gospodarstva temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine.  Dokumentacija za natječaj na linku:http://kzz.hr/mladi-poljoprivrednici-2016

 2.      Natječaj za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te unapređenja poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/odrzivost-poljoprivredne-proizvodnje-2016

 3.      Natječaj za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za kupnju malih purića i nabavu hrane za male puriće  u cilju povećanja broja zagorskih purana kao autohtone pasmine domaćih životinja na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 14. srpnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/natjecaj-uzgoj-zagorskog-purana-2016-2

 4.      Objavljen je i Javni poziv za prijavu na 14. Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije. Rok za prijavu je 27. lipanj 2016. godine.

            Dokumentacija se nalazi na linku:  http://kzz.hr/14-natjecanje-oraca-prijava

Komunalna naknada za 2016. godinu

Obrazac prijava komunalne naknade za 2016.

Obaveza plaćanja poreza i spomeničke rente

Obrazac prijava poreza na kuće za odmor

Javni poziv za prikupljanje podataka o programima i manifestacijama radi uvrštavanja u jedinstveni pregled događanja tijekom turističke sezone 2016.

Javni poziv za za prijavu programa/projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Upute za prijavitelje

Prijavnica za financiranje programa/projekata

Grad Donja Stubica raspisao je Natječaj za odobravanje stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016., i to za: 20 učeničkih i 20 studentskih stipendija.

Odlukom gradonačelnika utvrđena su deficitarna zanimanja za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2015./2016., za slijedeće obrazovne programe: medicina, strojarstvo, elektrotehnika, kineziologija, matematika, kemija i ekonomika poduzetništva. 

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Gradskoj upravi grada Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, soba 41, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati i na web stranicama Grada. Na zahtjevu je navedena dokumentacija koju treba priložiti.

Natječaj je otvoren do 16. studenoga 2015. godine i objavljen je na web stranicama Grada i na oglasnoj ploči grada Donja Stubica.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 286-141.

Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Natječaj za odobravanje učeničkih i studentskih stipendija u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Zahtjev za odobrenje stipendije u školskoj/ akademskoj godini 2015/2016.

Izjava o članovima kućanstva

Obavijest o objavi Javnog poziva za dostavu prijava za financijske potpore programa i projekata za 2016. godinu

Javni natječaj za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta – čišćenje snijega i posipavanje

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 105 od 2. listopada 2015. godine.