17.11.2023.Natječaj za prijam namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica -VRTLAR

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ (NN138/23) na adresu:
Grad Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica, s naznakom:

“Natječaj za vrtlara”