Grad Donja Stubica raspisuje Natječaj za prijam namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica, na neodređeno vrijeme, na radna mjesta:

  1. Domar1 izvršitelj, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
  2. Radnik u Kulturno-turističko informativnom centru1 izvršitelj, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

27. 9.2022. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto-domar i radnik u Kulturno-turističkom informativnom centru

Natječaj za prijam namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica (NN 106/2022)

Odluka o imenovanja Povjerenstva za prijam namještenika u JUO Donja Stubica – domar i radnik u KTIC-u