Kapele

Sv-Antun-u-jesen

kapela-iznutra


U selu Matenci nalazi se kapela sv. Antuna Padovanskog koju kanonske vizitacije spominju 1669. g. Prvotna kapela stradala je u požaru 1869. g., no već sljedeće godine podignuta je nova koja je nakon potresa 1880. g. opet renovirana.  Jednobrodna kapela s tri traveja zaključena je poligonalnim svetištem. Arhitektura ima obilježje klasicima i historicima. U unutrašnjosti posebnu vrijednost predstavljaju dvije barokne slike na platnu. Jedna prikazuje Presveto Trojstvo, a druga sv. Augustina.


Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680