Jedinstveni upravni odjel i vlastiti pogon

Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica:


Silvija Knezić Vrhovec, dipl. pravnik –  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Ivona Skušić, mag. oec. – Viša stručna suradnica za financije i proračun

Danijela Bezik, bacc. oec.-  Stručna suradnica za računovodstvo

Irena Kebet, oec. – Stručna suradnica za utvrđivanje i naplatu gradskih poreza i naknada

Siniša Klanjčić, bacc.publ.adm. – Stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća, društvene djelatnosti i opću upravu

Milan Kebet, ing. građ. – Stručni suradnik za komunalne poslove – komunalni redar

Vlastiti pogon unutar Jedinstvenog upravnog odjela:

Stjepan Grden, komunalni izvidnik, mob. 098 460211

Josip Grdenić, komunalni radnik

Nenad Kužatko, komunalni radnik

Kristijan Puhovski, komunalni radnik

Poljoprivredna redarka – Renata Vrhovec, Marina Lešković (zamjena)

Broj. mob. 099/470-8304, mail: poljoprivredni.redar@gornjastubica.hr 


 

9.4.2024. I. Izmjene i dopune Plana prijma službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica za 2024. godinu

29.3.2024. Plan prijma službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica za 2024. godinu

26.3.2024. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

18.3.2024. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica sa Sistematizacijom

30.11.2023. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

10.11.2022. Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun plaće radnika dv Bubamara 10.11.2022.

12. 7.2022. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

14. 6.2022. Pravilnik o III. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica o unutarnjem redu JUO GDS s Sistematizacijom

11. 5.2022. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu

21. 4.2022. Pravilnik o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica  s Sistematizacijom radnih mjesta

03.01.2022.  Plan prijma službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica za 2022. godinu

30.11.2021. Odluka o odredjivanju koeficijenta za obracun place sluzbenika i namjestenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

17.11.2021.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica

17.11.2021.Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica

26.04.2021. Pravilnik o provjeri prisutnosti alkohola i drugih sredstava ovisnosti u organizmu

04.08.2020. Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica

10.06.2020. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica

10.06.2020. Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica

04.06.2020. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti

04.06.2020. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Grada Donja Stubica

04.06.2020. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu