Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova savjeta mladih Grada Donja Stubica 2021. – dokumenti:

/files/JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor clanova Savjeta mladih Grada Donja Stubica 2021.doc

/files/Obrasci za izbor SAVJETA MLADIH za Udruge prema djelatnosti opredijeljene za rad s mladima Učenička vijeća Političke stranke(1).docx

/files/Obrasci za izbor SAVJETA MLADIH neformalne skupine mladih(2).docx

/files/Odluka o objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Donja Stubica(3).pdf