Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica Nova ulica 1, Donja Stubica

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA
Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Pučkog
otvorenog učilišta Donja Stubica Nova ulica 1, Donja Stubica
Grad Donja Stubica provodi operaciju pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite
zgrade Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica Nova ulica 1, Donja Stubica“ u sklopu Poziva na dodjelu
bespovratnih financijskih sredstava za Provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka
2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije koji se financira iz Fonda
solidarnosti Europske unije i Mehanizma za oporavak i otpornost.
Cilj operacije je cjelovita i energetske obnove zgrade javne i kulturno-obrazovne ustanove Pučkog
otvorenog učilišta Donja Stubica, pogođene potresom od 22. ožujka 2020.
Projektom se predviđa vračanje zgrade u stanje prije potresa kao i obnova ovojnice zgrade, sustav
centralnog grijanja / hlađenja putem dizalice topline zrak/voda, postavljanje fotonaponske elektrane za
vlastitu potrošnju na krovu zgrade te punionica za električna vozila do max 11kW snage na parkiralištu.
Ukupna vrijednost Operacije
955.057,36 EUR
Prihvatljivi troškovi financiraju se iz:
• Fonda solidarnosti Europske unije
281.206,45 EUR
• Mehanizma za oporavak i otpornost
673.850,91 EUR
Razdoblje provedbe Operacije za:
Konstrukcijsku obnovu je od 1. travnja 2021. godine do 31. prosinca 2023. godine
Cjelovitu i energetsku obnovu od 11. prosinca 2023. godine do 30. lipnja 2026. godine
SAŽETAK
Operacijom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Pučkog otvorenog učilišta Donja
Stubica Nova ulica 1, Donja Stubica“ obnovit će se zgrada Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica gdje će se
nastaviti održavati edukacije i druge aktivnosti poput izložbi, promocija knjiga, književnih susreta, predstava,
predavanja i sl., kojima Pučko otvoreno učilište obogaćuje kulturni život građana Donje Stubice.
OSNOVNI PODACI O PROJEKTU
KORISNIK PROJEKTA
Grada Donja Stubica
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
955.057,36 EUR
BESPOVRATNA SREDSTVA
955.057,36 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE 1.4.2021. – 30.06.2026.

AKTIVNOSTI
Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne
baštine oštećene potresom
Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove
Izrada projekta cjelovite i energetske obnove – dio dokumentacije koji nije
financiran iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije
Izvođenje radova cjelovite i energetske obnove
Stručni nadzor nad izvođenjem radova
Promidžba i vidljivost
Operacija se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za
Provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na
području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije koji se financira iz Fonda
solidarnosti Europske unije i Mehanizma za oporavak i otpornost
Nacionalno koordinacijsko tijelo:
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb
Telefon: 01/3782 444
e-mail: fseu@mpgi.hr
https://mpgi.gov.hr/
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:
Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
Telefon: 01/4866-200
e-mail: prijave-dodatno@min-kulture.hr
https://min-kulture.gov.hr/
Korisnik projekta:
Grad Donja Stubica
Trg Matije Gupca 20/II
49 240 Donja Stubica
Telefon: ++385 (0) 49 587 880
e-mail: gradonacelnik@donjastubica.hr

Donja Stubica


„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Donja Stubica“