Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg Matije Gupca 26, Donja Stubica

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA
Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg Matije
Gupca 26, Donja Stubica
Grad Donja Stubica provodi operaciju pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite
zgrade na adresi Trg Matije Gupca26, Donja Stubica“ u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih
sredstava za Provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području
Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinskozagorske
županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske
županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarskobilogorske
županije koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije, Državnog proračuna Republike
Hrvatske te Mehanizma za oporavak i otpornost.
Cilj operacije je obnova građevine odnosno provedba mjera cjelovite i energetske obnove zgrade javne i
društvene namjene na Trgu Matije Gupca 26 – bivša zgrada Caritasa, koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini
grada Donje Stubice, a koja je pogođena serijom potresa od 28. prosinca 2020.
Projektom se predviđa cjelovita obnova konstrukcije zgrade kao i unaprjeđenje temeljnih zahtjeva za zgradu s
naglaskom na uštedu primarne energije na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove.
Uz obnovu vanjske ovojnice zgrade projektom je predviđen sustav centralnog grijanja / hlađenja putem dizalice
topline zrak/voda kao i postavljanje fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju na krovu zgrade. Također,
projektom je predviđeno i poboljšanja u smislu zaštite od požara i ispunjenje temeljnog zahtjeva pristupačnosti
u zgradi.
Ukupna vrijednost Operacije
1.651.586,39 EUR
prihvatljivi troškovi financiraju se iz:
• Fonda solidarnosti Europske unije
799.749,28 EUR
• Mehanizma za oporavak i otpornost
796.878,37 EUR
• Državnog proračuna
54.958,74 EUR
Razdoblje provedbe Operacije za:
• konstrukcijsku obnovu je od 15. listopada 2021. godine do 31. prosinca 2023. godine
• cjelovitu i energetsku obnovu od 12. prosinca 2023. godine do 30. lipnja 2026. godine
SAŽETAK
Operacijom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg Matije Gupca26,
Donja Stubica“ obnovit će se i revitalizirati objekt kulturne baštine u vlasništvu Grada Donja Stubica u svrhu
javne i društvene namjene te kulturnu valorizaciju grada.
OSNOVNI PODACI O PROJEKTU
KORISNIK PROJEKTA
Grada Donja Stubica
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.651.586,39 EUR
BESPOVRATNA SREDSTVA : 1.651.586,39 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE 15.10.2021. – 30.06.2026

AKTIVNOSTI
Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene
potresom
Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove
Izrada projekta cjelovite i energetske obnove – dio dokumentacije koji nije financiran iz
sredstava Fonda solidarnosti Europske unije
Izvođenje radova cjelovite i energetske obnove
Stručni nadzor nad izvođenjem radova
Promidžba i vidljivost
Operacija se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za Provedbu mjera
zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije
počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke
županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije,
Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije koji se financira
iz Fonda solidarnosti Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost te Državnog proračuna Republike
Hrvatske.
Nacionalno koordinacijsko tijelo:
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb
Telefon: 01/3782 444
e-mail: fseu@mpgi.hr
https://mpgi.gov.hr/
Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:
Ministarstvo kulture i medija
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
Telefon: 01/4866-200
e-mail: prijave-dodatno@min-kulture.hr
https://min-kulture.gov.hr/
Korisnik projekta:
Grad Donja Stubica
Trg Matije Gupca 20/II
49 240 Donja Stubica
Telefon: ++385 (0) 49 587 880
e-mail: gradonacelnik@donjastubica.hr

Donja Stubica


„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Donja Stubica“