Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora - 2014. godine te Popis predsjednika mjesnih odbora

Popis predsjednika mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica za razdoblje 2015.-2019.

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Donja Stubica

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Donji Hruševec

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Gornji Hruševec

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Donji Matenci

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Gornji Matenci

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Donja Podgora

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Gornja Podgora

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Pustodol

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Lepa Ves

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Vučak

 

   

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Donja Stubica, koji će se održati 7. prosinca 2014. godine.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Donja Stubica

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Donja Podgora

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Donji Hruševec

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Donji Matenci

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Gornji Hruševec

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Gornji Matenci

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Lepa Ves

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Pustodol

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Vučak

Kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Gornja Podgora, Milekovo selo, Hižakovec

Kalendar izbornih radnji

Prijedlog kandidacijske liste za članove vijeća mjesnih odbora

Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora

Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača za mjesni odbor

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora

Izjava o prihvaćanju dužnosti člana/članice biračkog odbora za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

 

 

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680