Gradsko vijeće

  1. Nikola Boromisa, predsjednik gradskog vijeća
  2. Ivica Kupinić, drugi potpredsjednik vijeća

3. Ivanka Znika, prva potpredsjednica gradskog vijeća


4. Mladen Mezdić


5. Nataša Barlović


6. Danijel Čupar


7. Kristina Tučkar


8. Željko Bezik


9. Danijela Kučko


10. Luka Grabušić


11.Ivan Štefek


12.Anita Hren


13.Krunoslav Vnučec


OBJAVA UDJELA U VLASNIŠTVU POSLOVNOG SUBJEKTA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA DONJA STUBICA