Glasilo grada

Stubički Glasnik br. 27 (2010)

Stubicki Glasnik 27
 Stubički Glasnik br. 27 (2010)

Stubički Glasnik br. 28 (2011)

Stubički Glasnik br.28
 Stubički Glasnik br. 28 (2011)

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680