Energetska obnova zgrade društvenog doma Gornji Matenci

Završena je provedba projekta energetske obnove Društvenog doma Gornji Matenci

NAZIV PROJEKTA

Energetska obnova zgrade Društvenog doma Gornji Matenci na adresi Gornji Matenci 126b, Donja Stubica

UGOVOR

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.0662

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

KORISNIK

Grad Donja Stubica

Trg Matije Gupca 20/II

Donja Stubica

OPIS PROJEKTA

Projektom je provedena energetska obnova građevine koja je uključivala slijedeće mjere:

– povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora

– povećanje toplinske zaštite vanjskog zida

– povećanje toplinske zaštite ukopanog zida

– povećanje toplinske zaštite poda prema tlu

-zamjena vanjske stolarije

-ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg

-zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom

CILJ PROJEKTA

Cilj Projekta je sufinanciranje energetske obnove Društvenog doma Gornji Matenci radi osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2, povećanje broja obnovljenih objekata na području Grada Donje Stubice te produljenje životnog vijeka istih uz veći komfor i manju potrošnju energije.

OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA

Energetski obnovljen Društveni dom Gornji Matenci sa značajno manjom potrošnjom energije te poboljšanim uvjetima boravka, a samim time omogućit će se i dostupnost novih kvalitetnih sadržaja.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA

Ukupni troškovi: 1.014.608,08 HRK

Prihvatljivi troškovi: 534.342,67 HRK

Bespovratna sredstva EFRR: 345.907,79 HRK

*Napomena: svi troškovi su izraženi sa PDV-om

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

17.02.2021. do 27.05.2021.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Nikola Gospočić, gradonačelnik
049 286 112
stubica@kr.t-com.hr