Energetska obnova društvenog doma Grabrina

Završena je provedba projekta energetske obnove Društvenog doma Grabrina

 

NAZIV PROJEKTA

Energetska obnova zgrade Društvenog doma Grabrina na adresi Milekovo selo 43 i 44, Donja Stubica

 

UGOVOR

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.0170

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

 

KORISNIK

Grad Donja Stubica

Trg Matije Gupca 20/II

Donja Stubica

 

OPIS PROJEKTA

Projektom je provedena energetska obnova građevine koja je uključivala slijedeće mjere:

– izrada glavnog projekta energetske obnove

– povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora

– povećanje toplinske zaštite vanjskog zida

– zamjena vanjske stolarije

-ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja

-zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom

 

CILJ PROJEKTA

Cilj Projekta je sufinanciranje energetske obnove Društvenog doma Grabrina radi osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2, povećanje broja obnovljenih objekata na području Grada Donje Stubice te produljenje životnog vijeka istih uz veći komfor i manju potrošnju energije.

 

OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA

Energetski obnovljen Društveni dom Grabrina sa značajno manjom potrošnjom energije te poboljšanim uvjetima boravka, a samim time omogućit će se i dostupnost novih kvalitetnih sadržaja.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA

Ukupni troškovi: 814.073,45 HRK

Prihvatljivi troškovi: 695.680,95 HRK

Bespovratna sredstva EFRR: 423.256,12 HRK

ESIF kredit za energetsku učinkovitost (HBOR): 101.271,47 kn

Napomena: svi troškovi su izraženi sa PDV-om

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

22.10.2018. do 22.10.2020.

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Nikola Gospočić, gradonačelnik
049 286 112
stubica@kr.t-com.hr