Energetska obnova društvenog doma Gornji Hruševec

Energetska obnova zgrade Društvenog doma Gornji Hruševec

Završena je provedba projekta energetske obnove Društvenog doma Gornji Hruševec

NAZIV PROJEKTA

Energetska obnova zgrade Društvenog doma Gornji Hruševec na adresi Hruševec 199a, Donja Stubica

 

UGOVOR

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.04.0657

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

 

KORISNIK

Grad Donja Stubica

Trg Matije Gupca 20/II

Donja Stubica

 

OPIS PROJEKTA

Projektom je provedena energetska obnova građevine koja je uključivala slijedeće mjere:

– izrada glavnog projekta energetske obnove

– povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora

– povećanje toplinske zaštite vanjskog zida

– povećanje toplinske zaštite ukopanog zida

– zamjena vanjske stolarije

-ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg

-zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom

 

CILJ PROJEKTA

Cilj Projekta je sufinanciranje energetske obnove Društvenog doma Gornji Hruševec radi osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2, povećanje broja obnovljenih objekata na području Grada Donje Stubice te produljenje životnog vijeka istih uz veći komfor i manju potrošnju energije.

 

OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA

Energetski obnovljen Društveni dom Gornji Hruševec sa značajno manjom potrošnjom energije te poboljšanim uvjetima boravka, a samim time omogućit će se i dostupnost novih kvalitetnih sadržaja.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA

Ukupni troškovi: 946.991,31 HRK

Prihvatljivi troškovi: 796.632,75 HRK

Bespovratna sredstva EFRR: 496.335,11 HRK

ESIF kredit za energetsku učinkovitost (HBOR): 250.408,08 kn

*Napomena: svi troškovi su izraženi sa PDV-om

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

27.02.2019. do 05.07.2021.

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Nikola Gospočić, gradonačelnik
049 286 112
stubica@kr.t-com.hr